Velká životní událost zápis do školy čeká budoucí prvňáčky v Krnově už tento čtvrtek a pátek. Termín vyhlašuje zřizovatel, což je ve většině případů obec. V jednotlivých obcích se tak datum zápisu může lišit.

A tak zatímco ve všech krnovských základních školách zřizovaných městem se zápis koná ve čtvrtek 21. a v pátek 22. ledna, například ve Městě Albrechticích zvou děti k zápisu na úterý 26. ledna, v Jindřichově a v Horním Benešově mají zápis ve čtvrtek 28. ledna, v Úvalně ve středu 3. února a v Osoblaze ve čtvrtek 4. února.

Bruntál vyhlásil termín zápisu na pátek 5. a sobotu 6. února.

V Krnově bude deset prvních tříd

„V Krnově by se mělo k zápisu dostavit 251 dětí, které k 31. srpnu 2016 dovrší šest let a dále také děti, které měly pro školní rok 2015/2016 odklad. Jedná se asi o dvaačtyřicet dětí," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Krnov Pavlína Říhová.

V základních školách zřízených městem Krnov bude otevřeno celkem deset tříd, po třech ve školách na Janáčkově náměstí a v Žižkově ulici po dvou ve školách na Dvořákově okruhu a Smetanově okruhu.

Dny otevřených dveří na školách

Zápisu na většině škol předcházely takzvané dny otevřených dveří, aby rodiče s dětmi mohli navštívit výuku a důkladně si prohlédnout školu.

Například krnovská Základní škola v Žižkově ulici pojala den otevřených dveří pro předškoláky jako Ledové království, základní škola na Smetanově okruhu zase uspořádala zábavné sportovní odpoledne pro mateřské školy a ve Městě Albrechticích tuto sobotu sami žáci předvedli dětem, co všechno se mohou ve škole naučit.

„V tělocvičně se hrál florbal, stolní tenis, byla připravena překážková dráha. V dílnách se tvořilo s hoblinkami a dřevem, děti skládaly origami, vlaštovky, hrálo se divadlo, používala se bezdrátová myška, na noteboocích se plnily zábavné úkoly, nejlepší písaři z řad žáků předvedli návštěvníkům psaní všemi deseti." vyjmenovává ředitelka školy Regína Hajná aktivity, které si paní učitelky na den otevřených dveří připravily.

Jak probíhá zápis

K zápisu si rodiče přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud se rodiče rozhodnou pro odklad školní docházky, budou potřebovat doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny, tyto dokumenty ale stačí dodat škole do konce května.

A co se bude u zápisu dít? „Paní učitelky velmi jednoduchou a hravou formou zjistí úroveň školní zralosti výslovnost a znalosti přiměřené věku, pro každé dítě máme připravený dáreček, doprovod všem budou dělat starší žáci," popisuje průběh zápisu na webu školy ředitel krnovské ZŠ Dvořákův okruh Boris Stodůlka.

V Albrechticích mají plno nápadů

V Základní škole ve Městě Albrechticích si děti při zápisu dokonce užijí zábavu. Zápis formou dobrodružné cesty zde pro děti chystají každoročně. Loni děti procházely pohádkovou trasu, na zastávkách počítaly hvězdy spadlé do Rákosníčkova rybníku, projížděly slalom na koloběžce a víle Amálce pomáhaly počítat korálky. Tyto úkoly nenápadně prověřily koordinaci a motoriku dětí a další jejich schopnosti.

Podmořský svět

A co připravili na albrechtické základce letos? „Pro děti máme připraven podmořský svět, se zvládáním všech her a „těžkých" úkolů jim pomohou postavičky a příšerky z moře, exponáty nám zapůjčil Jaroslav Hrubý ze zámku Linhartovy.

Paní učitelky budou děti čekat v námořnickém triku a děti dostanou námořnické čepice," prozradila ředitelka školy.

Také znevýhodněné děti čeká zápis

Ve dnech 21. a 22. ledna probíhá také zápis v MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, která sídlí v Hlubčické ulici v Krnově.

„S účinností od 1. září 2016 nabízíme vzdělávání nejen žákům s mentálním postižením, ale také žákům se zdravotním znevýhodněním, například s vývojovými poruchami učení, poruchami chování, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, s vadami řeči, souběžným postižením více vadami, autismem nebo diabetes.

Tito žáci, kteří při vzdělávání v běžné základní škole, i přes zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb selhávali, se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro běžné základní školy," uvedl ředitel školy Slezské diakonie Radovan Vladík a dodal, že pro děti jsou připraveny třídy s dvěma pedagogy a maximálně čtrnácti žáky.

Zápis je povinnýRodič či zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu. „Tuto povinnost mají i rodiče, jejichž dítě má nějakou speciální vzdělávací potřebu a je u něho jen malý předpoklad, že by absolvovalo základní školu fungující v běžném rozsahu," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Zařazení do speciální školy je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a zároveň je nutný souhlas zákonného zástupce žáka. Pro žáky s lehkým mentálním postižením je určena základní škola praktická, dříve zvláštní škola, pro žáky se středně těžkým, těžkým a hlubokým postižením existuje základní škola speciální, dříve pomocná škola.

Gabriela Mathiasová