Dlouhá léta se potýkaly školy na Krnovsku s obrovským únikem energií. Nyní situaci mohou zlepšit dotace, které se podařilo získat.

Zateplení pláště budovy a výměnu oken na Základní škole v Zátoru a Základní škole ve Městě Albrechticích hradí z větší části prostředky z fondů Evropské Unie.

Na základní škole v Zátoru právě probíhají finální práce na fasádě. Zátorší dostali na zateplení dotaci 7 miliónů korun. Zbylou část hradí ze svého rozpočtu. „V letošním roce jsme získali několik dotací pro naši školu. Na zateplení pláště školy a instalování plastových oken činí dotace sedm miliónů korun. Podíl obce na rekonstrukci dosáhne několika set tisíc korun. Protože je naše škola skutečně velká a chceme ji zateplit celou, příští rok si vezme obec úvěr a z něj uhradí zbytek prací. To by mělo stát do 4 miliónů korun,“ řekla Salome Sýkorová, starostka Zátoru.

Na novém snížení energetické náročnosti školy pracuje krnovská firma Stafi.cz. „S modernizací podobných zařízení máme zkušenosti. Práce na rekonstrukci pláště školy v Zátoru probíhají dle harmonogramu, přestože nám počasí příliš nepřeje,“ konstatoval Libor Nowak, spolumajitel firmy.

Na zateplení pláště školy a výměnu oken se podařilo sehnat prostředky také ve Městě Albrechtcích. Tam činí částka necelých 5 miliónů korun. Podstatná část zateplení již byla dokončena.

Obě zmíněné školy se dočkají i dalších významných investic. Ve Městě Albrechticích získali na půdní vestavby a moderní vybavení učeben přes 22 miliónů korun. V Zátoru bude v následujících letech místo stávající školní jídelny vybudován nový stravovací provoz, který bude splňovat veškeré normy EU. Přičemž dotace z prostředků Evropské unie činí 17 miliónů korun.