Školní statek Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Opava získává nový kabát. Svého času se jednalo v Evropě o zcela unikátní praktické výukové centrum, první žáci jím prošli už v roce 1923. Avšak postupem času začal být jeho technický stav již neúnosný. O možné rekonstrukci se hovořilo už před lety s tím, že bude rozdělena do několika etap. Zřizovatelem statku je Moravskoslezský kraj, který se do tohoto zařízení rozhodl investovat.

První vlna modernizace byla dokončena v dubnu 2018. Vznikly tři nové učebny, chemická laboratoř nebo multimediální učebna. Poté proběhla demolice zchátralých stájí.

A loni v květnu se práce přesunuly do skleníkového areálu, který do té doby zcela zastaral a několik let byl veřejnosti úplně nepřístupný.

„Výstavbou dvou menších nových skleníků, jednoho teplého a druhého studeného, včetně zázemí bude pokryta základní potřeba pro výuku žáků a pěstování všeho, co si trh žádá. Zároveň dojde k rekonstrukci zázemí pro žáky a zaměstnance statku, tedy menší učebny, šatny a sociálního zařízení,“ sdělil redakci v loňském roce Jan Weiss z opavského školního statku.

A nyní se již supermoderní garden centrum blýská novotou. „Žáci by se v něm měli naučit všechny možné technologie. Takže co se týče rostlin, naučí se pěstovat pokojové rostliny, letničky, dvouletky, zeleninu a podobně. Dopěstovat je od semínka až do finální podoby do prodeje. Současně se naučí roubovat stromy a keře. Snažíme se, aby přišli již plně vybaveni do praxe, aby své znalosti uměli prodat i v rámci maloobchodní prodejny, na kterou centrum navazuje,“ přibližuje ředitel opavské zemědělské školy Arnošt Klein.

Tato část revitalizace statku si vyžádala investici asi 17 milionů korun. Drtivou část z toho zaplatil kraj, spoluúčast školy se pohybovala v řádech set tisíc korun. „Jedná se o výjimečnou školu. Je známo, že zemědělské obory moc netáhnou. Ale v tomto případě je zařízení unikátní v tom, že je zde pořád plno. Málokterá střední škola má stále naplněnou kapacitu,“ uvedl při slavnostním otevírání skleníků náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Zpřístupněním skleníků však čilý pracovní ruch na statku neutichá a doufejme, že neutichne ani do budoucna. Věří v to i Arnošt Klein.

„S rekonstrukcí pokračujeme dále. Začnou opravy nevyužitých prostor, teoreticky by měly být dokončeny výstavbou nových stájí pro chov skotu a prasat s perfektním vzdělávacím a výukovým zázemím a možnostmi vědeckých prací. Moderní vzdělávání je potřeba. Nebáli jsme se jít do národních i mezinárodních projektů, zůstat u toho, čím byla škola vždy pověstná. Studovat k nám jezdí žáci i sto kilometrů daleko od domova,“ dodává Arnošt Klein.