Vztah k přírodě se snaží vybudovat pedagogové v prostoru před školou. Lišákovu stezku doplnil mini sad, v němž rostou sloupcovité jabloně několika barevně odlišných odrůd. Děti stromy pozorují během všech čtyř ročních období.

Úprav a rozčlenění doznaly okrasné záhony, vzniklý meziprostor nově zatravnili. „Podařilo se nám rovněž vytvořit bylinkovou spirálu, ve které si žáci budou každoročně sami pěstovat sazenice a naučí se bylinky zpracovávat,“ řekla učitelka Květa Děrdová.

Kvůli nedostatku vodní plochy na pozorování vodní fauny i flóry vybudovali u školy i jezírko. Pro zpestření výuky přírodopisu, ale i hudební a výtvarné výchovy slouží nedaleká venkovní učebna v podobě altánu.

Prostor před školou využívají i děti z prvního stupně školy. Součástí areálu je také ptačí voliéra, ve které se v součastné době nachází hlavně astrildi neboli rýžovníci, zebřičky, chůvičky, párek holoubků diamantových a čínských křepelek. K venkovní učebně, jezírku i voliéře je přivedena elektřina. Není divu, zahrádka vznikla díky finanční podpoře společnosti RWE Transgas.

Dřevěný altán slouží v Břidličné žákům jako venkovní učebna přírodopisu, ale i hudební a výtvarné výchovy.

Ve volném prostoru vznikne i takzvaná prožitková pěšinka, na níž si žáci i veřejnost mohou formou her vyzkoušet chůzi po různých přírodních materiálech, chůzi poslepu či vlastní odhad. „Samo sebou, že areál se stále doplňuje a rozšiřuje, takže přibude ježkovník, hmyzí hotel, budky a krmítka pro ptactvo,“ uvedla Děrdová. Doplňky se chystají vyrábět samotní žáci v rámci výuky i přírodovědného kroužku.

Na venkovní areál naváže i zoo koutek, ve kterém se žáci už nyní seznamují s péčí o některé druhy zvířat, jako jsou akvarijní rybičky, gekoni, pestrušky,želvičky či ráčci. „Připravujeme i voliéru pro burunduky a králíčka. Vzhledem k tomu, že všichni chceme, aby se areál mohl využívat v plném rozsahu co nejdéle, celý je stále snímán a natáčen venkovními kamerami,“ varovala případné vandaly učitelka.