Život usměvavé Mirky Greškové je hoden následování. Původním povoláním kuchařka se vlastní cílevědomostí propracovala až k vysokoškolskému titulu. Na Základní škole v Rýmařovské ulici v Bruntále působí již dvanáct let ve funkci asistenta pedagoga. Byla to vskutku řehole, než se jí podařilo získat respekt mezi Romy, přestože se k této menšině sama hlásí.

Nebylo snadné se prosadit ani v pracovním týmu pedagogů školy. Nakonec ale dokázala všechny přesvědčit svou houževnatostí, svědomitostí a pracovním nasazením, že do této školy patří.

Pomohla řadě školních dětí

Zásluhou dnešní bakalářky Mirky Greškové se mnoha žákům podařilo dosáhnout zlepšení školního prospěchu a překlenovat komunikační bariéry mezi menšinovou a většinovou společností. V mnoha směrech se zlepšila také spolupráce rodičů se školou.

Je nepříjemné, že pracovní smlouvu s asistentkou uzavírá škola vždy jen na školní rok z důvodu současného systému financování její mzdy. „Je to problém všech asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky všech základních škol praktických v celé republice," podotkla Pavla Paseková, ředitelka Základní školy Rýmařovská v Bruntále.

Žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga je nutné předložit zřizovateli školy vždy do 31. července daného kalendářního roku na příští školní rok.

Po udělení souhlasu je zřizovatelem určena výše pracovního úvazku v závislosti na počtu sociálně znevýhodněných žáků školy a přiděleny mzdové prostředky, které ovšem nepokrývají mzdu v plné výši a musí být dokryty vlastními zdroji z takzvaného navýšeného normativu. Čerpání mzdových prostředků je tak zabezpečeno jen do 31. prosince daného kalendářního roku.

Každoročně na podzim vyhlásí ministerstvo školství rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, jehož cílem je podpořit pozice asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním.

V podstatě nic nového. Jen v tom letošním roce byla stanovena podmínka, že škola nesmí žádat v tomto programu finanční prostředky na asistenta pedagoga na dítě či žáka, který je zdravotně postižený, nebo je v základní škole praktické vzděláván podle zvláštního předpisu. Škola tedy nesmí žádat o asistenta pedagoga pro děti a žáky sociálně znevýhodněné, na které už pobírá zvýšený normativ na základě zdravotního handicapu.

Bude asistentka bez práce?

Výsledek? Od 1. ledna 2013 má být Mirka Grešková bez práce. Škole totiž na financování pracovního úvazku v nastavené výši budou chybět prostředky. Musí tedy řešit dilema. Kam s ní? Co s erudovaným odborníkem, jehož efektivní působení je ověřeno dvanáctiletou praxí? Dotazy směřované ministerstvu zůstaly nezodpovězeny. Alibistické vyhýbavé odpovědi typu „není právní nárok" nic zásadního neřeší.

„Jsme postaveni před problém dalšího pracovního setrvání ve funkci asistenta pedagoga. Pracovní smlouva na školní rok nebude od 1. ledna zabezpečena finančně a financovat to z vlastních zdrojů je nemyslitelné. Je to špatně nastavený systém" posteskla si ředitelka Pavla Paseková.

„Byla to právě asistentka Mirka Grešková, která dvanáct let v Bruntále zajišťovala komunikaci mezi romskou komunitou a školou. Podařilo se v mnohém směru minimalizovat záškoláctví, zlepšilo se materiální zabezpečení výuky rodiči, zvýšila se také kvalita vzdělávání žáků se zdravotním hendikepem ze sociálně znevýhodněného prostředí," vyjmenovala úspěchy asistentky ředitelka Paseková.

Jak to vidí asistentka

Když Mirka Grešková před dvanácti lety nastoupila do školy, její pozice nebyla snadná. Poctivě si musela vyšlapat chodníček ke všem svým svěřencům. Mnohokrát i přes odpor vlastní komunity, která v asistentce viděla zpočátku spíše nepřítele, nežli toho, kdo se snaží o pomoc jejich dětem. „Mysleli si, že jsem nasazená od gádžů, a že jim chci radit proti jejich vůli. To víte, že to trvalo, než jsem je přesvědčila o opaku," uvedla Mirka Grešková.

Vyučená kuchařka vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově, a dále i Pedagogickou fakultu, obor sociální pedagogika Masarykovy univerzity v Brně. Studovala, i když byla na mateřské dovolené, a provázely ji rodinné problémy. Nikdy to nevzdala. „A teď, před vánočními svátky, dostanu za všechnu tu snahu k 1. lednu vyhazov. Najednou nejsou na mou profesi peníze. Nemůžu vůbec spát. Ta nejistota je strašná," posteskla si Grešková.

Na Mirku Greškovou si už bruntálští Romové zvykli. Vědí, jak je jejich dětem prospěšná. Mají také z asistentky respekt. Když Grešková přichází do rodin, už vědí, že má jejich dítě ve škole nějaký problém. A společně pak problémy řeší. Teď hrozí, že pokud asistentka docházet přestane, mnozí rodiče ztratí zájem o vzdělání dětí. Také jim už nikdo nebude připomínat, že kvůli nekázni dětí mohou přijít o sociální dávky.

Co na to říká člověk z ministerstva

Ministerstvo vysvětlilo situaci slovy úředníka Petra Chytila. Přistoupilo k těmto opatřením u asistentů proto, aby zabránilo ve školách zdvojeným platbám. „Základní pravidlo zní, pokud jde o žáky, na které školy pobírají zvýšené normativy, potom pro tyto žáky nelze žádat dotaci na místo asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné," konstatoval Chytil, který je pod programem ministerstva podepsán. Prý proto, že škola už pobírá zvýšený normativ, neboli příspěvek na základě zdravotního hendikepu žáků.

„Vyhlášení rozvojového programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 chápeme jako politický krok k výhledovému rušení Základních škol praktických," dodala ředitelka Paseková. S tím, že udělá všechno proto, aby tak důležitou funkci, kterou ve škole asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné bezesporu je, zachovala nejméně do konce školního roku. A co bude dál, to ukáže čas.