Nemocnice s osmi stovkami pracovníků patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Krnovsku. Zřízením školky pro děti od dvou do pěti let chtělo vedení nemocnice usnadnit rodičům návrat z mateřské dovolené a sladění profesního a rodinného života.

Nová mateřská školka pro čtyřiadvacet dětí začala v krnovské nemocnici fungovat hned od ledna 2014. Rok provozu si právě bilancují učitelky a děti z mateřské školky, která byla podle oficiálního názvu nemocnice Sdružené zdravotnické zařízení Krnov pojmenována Sdružeňáček.

V bývalé prádelně

V současnosti je celá kapacita dvaceti čtyř míst zcela zaplněna. Dětem se zde věnují kvalifikovaní pedagogové a zdravotnický personál, což je hlavní přednost této školky, stejně jako rodinná atmosféra. Výhodou školky bylo rovněž využití bývalé nemocniční prádelny, která ukončila činnost v roce 2005 a od té doby čekala na novou koncepci využití.

Díky dotacím zde zpočátku rodiče nemuseli platit školné a navíc provozní doba školky vycházela maximálně vstříc časově náročné práci ve zdravotnictví, takže zde děti mohou pobývat od šesté hodiny ranní až do sedmi hodin večer.

V těchto dnech proběhla přímo na místě ve školce projektová kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí, která neshledala žádné nedostatky. „Zřízením mateřské školky přímo v areálu jsme chtěli především vytvořit pro rodiče malých dětí trvalou podporu pro sladění profesního života s rodinným, což se nám myslím povedlo," říká ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Sauna, angličtina i divadlo

Hlavní předností školky je nabídka péče o děti nižšího věku oproti běžným mateřským školkám a navíc přímo v místě zaměstnání rodičů.

Nemocniční škola sice bude ještě po dobu šesti měsíců fungovat díky evropským dotacím, ale do budoucna by Sdružené zdravotnické zařízení Krnov chtělo udržet její chod i bez nich, a to v souladu s obecnými právními předpisy pro mateřské školky.

„I když „Sdružeňáček" nepodléhá školské legislativě, máme zde nastavený individuální vzdělávací plán u každého dítěte. Děti v rámci školky mimo jiné navštěvují saunu s bazénem, mají kroužek angličtiny, zúčastňují se veřejných představení a besed určených pro mateřské školky, nebo také chodí do divadla, knihovny, do dílen střediska volného času v Krnově," uvádí Hana Gajdošová, vedoucí Zařízení péče o děti a projektová manažerka a dodává, že děti mají příležitost nahlédnout i do práce jejich rodičů mohly si například přímo v areálu krnovské nemocnice vyzkoušet sednout za volant sanitního vozu a prozkoumat přístroje v něm ukryté.

V květnu začala spolupráce s partnerem, díky kterému děti z nemocniční školky mohou navštěvovat každý čtvrtek tělocvičnu základní školy, kde probíhají tělovýchovné chvilky s pedagogy.