V současné velmi široké nabídce vzdělávacích a školících agentur je tento program ojedinělý právě svým pojetím komplexnosti zaměřeným především na malé obce. Původní záměr, uvést do problematiky správy obcí nové zastupitele, kteří byli zvoleni do obecních zastupitelstev ve volbách na podzim 2006, byl rozšířen o bloky, které budou využitelné i v systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů. Celý program bude po tomto pilotním ověření akreditován a na závěr, v listopadu letošního roku, obdrží absolventi programu osvědčení.

Projekt je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu za přispění státního rozpočtu ČR. Účastníci programu budou do krnovské školy jezdit jednou měsíčně vždy v pátek a v sobotu. Kurz bude ukončen v listopadu letošního roku, kdy jeho absolventi obdrží certifikát. „Své znalosti si rozšíří v oblasti práva, účetnictví, práce na PC, úřední korespondence, využívání dotací a grantů, získávání manažerských a komunikačních dovedností. Kromě toho se zdokonalí v jednom z cizích jazyků, který si vyberou,“ řekl Petr Valer, vedoucí projektu.

Účastníky programu zaujala především pestrá nabídka kurzu a jeho zaměření. „Zaujala nás pestrost kurzu a hlavně to, že je celý program určen malým obcím. Velmi důležitou a přínosnou částí programu bude kromě jiných také využívání dotací a grantů,“ sdělila své pocity Martina Jalamasová. Ředitel školy Zdeněk Klein, považuje projekt za začátek spolupráce školy a obcí v oblasti vzdělávání. „Celý program bude realizován v našich prostorách a všechny předměty budou vyučovat naši učitelé,“ informoval Zdeněk Klein.