Kurz byl určen hlavně pro menší organizace, které nemají dost lidí ani financí na přípravu a financování velkých projektů, organizátoři jim proto představili možnosti získávání peněz z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů. ČTK to dnes řekla Helena Burianová z občanského sdružení Labyrint Brno, které školení organizovalo.

Několik organizací si již díky novým poznatkům připravilo své projekty a některé z nich byly při získávání dotací úspěšné ještě v době konání kurzu. "Někteří lidé se dokonce rozhodli, že založí další sdružení. Podle reakcí a nadšení účastníků bude školení v budoucnu prospěšné pro celé Bruntálsko," řekla Burianová.

Odborníci míní, že v Česku je poměrně hodně neziskových organizací, mnohé z nich však při své činnosti neumí zmapovat cílovou skupinu a její potřeby a vytvořit smysluplný projekt. Mnozí nadšenci, kteří svůj nápad dotáhnou až do konce, jej zase neumí úspěšně propagovat na veřejnosti. Kromě přípravy projektů se proto školení věnovalo také psychologickým otázkám práce v neziskovém sektoru a vytváření image organizace. "Hlavním cílem bylo posílit kapacity neziskových organizací poskytujících sociální služby ve městě a podpořit koordinaci jednotlivých služeb," upřesnil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Neziskové organizace v Česku dosud plně nevyužívají všech možností, jak získávat peníze z Evropských fondů. "Šanci má přitom téměř každý, pokud chce a vloží se do toho. Musí překonat některé bariéry související s financováním projektu, často si musí vzít třeba úvěr, ale to dnes není neřešitelná otázka," řekla Burianová. Školení za více než půl milionu korun, na které ze tří čtvrtin přispěla EU a čtvrtinu získali pořadatelé z bruntálského městského rozpočtu, navazuje na nedávno schválený Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Bruntálu. Plán je konkrétním návodem, jak zlepšit péči o seniory, ohrožené děti a zdravotně postižené občany.

Dokument schválený zastupitelstvem počítá například s rozšířením domova důchodců, vznikem chráněné dílny a vydáváním magazínu pro mládež.