Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo, že už je nutné začít koncepčně řešit ekonomiku provozu školních budov v návaznosti na výrazný pokles počtu dětí narozených v posledních letech. To se netýká jen Třemešné. Celé Osoblažsko i Albrechticko zasáhl trend snižující se porodnosti.

RODIČE JSOU VYBÍRAVÍ UŽ U ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zdejší školy už pociťují pokles dětí nastupujících do prvních tříd. Protože rodiče si mohou vybrat, do které základní školy jejich dítě nastoupí, zažívá školství něco jako konkurenční boj. Školy v menších obcích už například pocítily, že základní škola ve Městě Albrechticích má moderní zázemí, dostatečnou kapacitu, dobré renomé u veřejnosti i dopravní spojení spádové obce.

Přestože škola v Třemešné také má dětem co nabídnout a jejím nejlepším doporučením je slavná absolventka miss Tereza Chlebovská, která na svou základní školu nedá dopustit, někteří místní rodiče se rozhlíží i po školách v okolí. Velkým přáním Třeměšné je, aby zde každoročně do první třídy nastoupilo víc jak deset prvňáků. To se už dlouho nestalo.

PLATÍ PODLE POČTU ŽÁKŮ, KTERÝ NELZE PŘEDVÍDAT

„Je velmi obtížné předvídat kapacitní využití jednotlivých škol v okolí. Většina škol se stala rukojmím v rukou rodičů. Velmi nás mrzí, že také rodiče naší obce přistoupili v minulosti k této hře. Tato hra nemůže mít vítěze. Doplácíme na ni všichni. Pravidla této hry nastavil stát zrušením spádových oblastí, přídělem finančních prostředků státu na základě počtu dětí ve škole i možností rozdílných vzdělávacích programů pro výuku," upozornil na příčiny současných problémů školy starosta Třemešné Rostislav Kocián.

JAK PLATIT UČITELE, KDYŽ SE TŘÍDA NENAPLNÍ

Je to obec Třemešná a nikoliv stát, kdo je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. A je to především zřizovatel, kdo má na svých bedrech provoz školy i po ekonomické stránce.

„Na platy zaměstnanců školy dostává zřizovatel peníze od státu. Ale pozor, příspěvek na platy je prováděn takzvaně na hlavu žáka. Větší počet dětí ve škole tedy generuje větší částku než menší počet dětí. Učitel, ovšem odučí ve třídě s třiceti žáky stejně dlouhou hodinu, jako učitel ve třídě s deseti žáky. Platově jsou si věkově stejní učitelé rovni," vysvětlil starosta Kocián, proč třída plná žáků představuje jistější zdroj příjmů na svůj rozvoj než nenaplněná třída, která nezaplatí ani pedagoga. V takovém případě dokrývá plat učitele zřizovatel, který logicky musí někde ušetřit.

„Pravděpodobně zřizovatel nikdy nebude mít možnost, aby částku, o kterou jej připraví rodiče umístěním dítěte do školy ve vedlejší obci, vymáhal zpět. Důvodem je zrušení spádových oblastí a tím i řízeného rovnoměrného vytížení kapacity škol na základě počtu dětí v dané oblasti," povzdechl si starosta Kocián.

ÚSPORA: SPOJOVÁNÍ TŘÍD

Jedním ze způsobů, jak ušetřit, je například spojování tříd.

Na prvním stupni umožňuje zákon spojovat ročníky, na druhém stupni jen neodborné předměty jako tělesná nebo výtvarná výchova.

Norma na úplnou školu je minimálně 17 dětí na třídu. V Třemešné se pro nadcházející školní rok 2016/2017 předpokládá naplněnost jen 13 dětí na třídu. Mateřská školka potřebuje minimálně 15 dětí, ale zatím je jich přihlášeno 12. Obec to zatím řešila schválením výjimky a krácením úvazků učitelek.

ŘEŠENÍ: ŠKOLA A ŠKOLKA POD JEDNOU STŘECHOU

Koncepční řešení by měla přinést přestavba části základní školy v Třemešné na mateřskou školku. Zakázku za 1,7 milionu bude realizovat Taylor stavební s.r.o. a měla by ji zvládnout do konce prázdnin. „Provozovat samostatnou budovu školky není ekonomické, a tak bude přistoupeno k vybudování nových prostorů pro potřeby mateřské školy v budově základní školy. Přestavba části horního patra vytvoří ucelený školský objekt a zajistí oddělené prostory se samostatným vstupem. Pro první, druhou a třetí třídu budou upraveny prostory současné družiny. Pro družinu se upraví prostory za hlavní budovou školy. Předpokládaná úspora provozních nákladů bude použita pro zajištění základní školy," uzavřel starosta.