Na stezku, která je zaměřena na poznávání místních dřevin navázal i mini sad, jezírko, altán a ptačí voliéra. Samo s sebou, že k úpravě došlo i u květinových záhonů a nově vzniká rovněž bylinková pyramida. Celou prožitkovou zahradu si škola mohla dovolit díky finanční podpoře společností Lesy ČR a Transgas. V září byl také dokončen koutek živé přírody. Tím přírodovědný kroužek rozšířil projekt Okno do hlubin, který finančně podpořila Nadace Veronika Brno.

„Žáci mají možnost sledovat rybičky, želvy, raky, gekona, pískomily či pestrušku. Nu, a od prosince si členové přírodovědného kroužku pořídili Tedy králíčka,“ řekla učitelka a také koordinátorka ekologické výchovy Květa Děrdová. Přírodovědný kroužek vysoutěžil roční předplatné časopisu Naše příroda, v časopise Ptačí svět zase mnoho drobných věcných cen. Na sklonku září si žáci také užili přednášku s ukázkou výcviku dravců.

Koncem února očekávají Jakub Krejčí a Tomáš Merva ze 7. A výsledky celorepublikové soutěže pořádané sdružením Arnika Praha. Odebírali vzorky sedimentů ke zjištění pesticidů usazených v sedimentu potoka Poličky. Každá etapa je vyhodnocována zvlášť, hoši už vyhráli jedno druhé a dvě první místa.

V listopadu proběhla Ekokonference v Praze, kterou pořádá Klub ekologické výchovy Praha. Záštitu nad celou akcí převzalo UNESCO. Ani tam žáci nezklamali a předvedli dvě práce. První se zabývala lišejníky v okolí Břidličné, kterou zde prezentovala skupina žáků ve složení Anna Fábryová, Petra Horňáčková, Roman Praslička, Lukáš Bandry a Robin Kopečný, tým badatelů z 6.A. Druhou práci předvedli již jmenovaní žáci Krejčí a Merva ze 7.A. I zde se svou prací Život v potoce Polička bodovali.

V prosinci škola hodnotila výsledky sběrových akcí. Například se podařilo sesbírat přes pět tun starého papíru, osmdesát kilogramů drobného elektro odpadu a sto pětadvacet kilogramů použitých baterií. Výtěžek poslouží pro stavbu stacionáře pro děti ze Středoafrické republiky, školního klokánka v ZOO Olomouc a sbírku Zvíře v nouzi či jinou charitu. „O tom budou žáci hlasovat v prvních dnech měsíce ledna,“ doplnila Děrdová.