Jde již o sedmý ročník akce. Policisté z okresu vyjedou už dnes. „Ve středu proběhne seminář zástupců samosprávy obou republik na téma přeshraniční spolupráce a bezpečnostní problematiky se vstupem starosty města Bruntál Leoše Gregovského,“ řekla Deníku mluvčí bruntálské policie Lucie Zgarbová.

V pravé poledne ve čtvrtek mohou zúčastnění absolvovat slavnostní mši v kostele sv. Zygmunta. O hodinu později započnou samotné oslavy policejního svátku. Tamní okresní policisté obdarují bruntálské kolegy praporem. Nebude chybět ukázka policejního vrtulníku, drezúra policejních psů protiteroristické jednotky či automobilů a motocyklů polské a zahraniční policie. Všichni jsou vítáni na sportovním stadionu na Chrobrego ulici.

„Ve čtvrtek se bude na náměstí a stadionu konat oficiální část akce – slavnost ve městě s ukázkami činností jednotlivých složek, mší v místním kostele a oceněním dětí z okresu Bruntál v mezinárodní výtvarné soutěži. Oceněno bylo jedenáct dětí z okresu Bruntál,“ potvrdila Lucie Zgarbová. Do soutěže se na Bruntálsku v březnu zapojilo na čtyři sta školáků. Tu zaměřili iniciátoři na aktuální problém dětských úrazů a nehod a dětskou bezpečnost.

Oslavy provází rovněž výstava v Muzeu Kozelské Země Baszta na ulici Kraszewskiego 5A nazvaná Tradice polské a české Policie na přelomu století. Polští starostové pozvali zástupce samosprávy na dnešní mezinárodní seminář Bezpečnostní politika na území okresů Bruntál a Kędzierzyn – Koźle. Na programu je mnoho společných témat.

„Cílem semináře jsou prezentace názorů, které se budou týkat úkolů a funkcí vedení samosprávy a také služeb (policie, služby cizinecké a pohraniční policie, vězeňské služby a hasičského sboru) k zajištění bezpečnosti v příslušném území i prezentace práce služeb pomáhajících odstraňovat rizika ohrožení,“ dodala mluvčí. Projekt je spolufinancován z EFRR v rámci Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Polsko – Fond Mikroprojektů Euroregionu Praděd a také z položek rozpočtu státu. Proto si seminář všímá zejména zajištění bezpečnosti obyvatel obou stran.