Šestnáct vybraných žáků ze Základní školy Břidličná, s hlubším zájmem o biologii, se 19. 3. pod vedením lektora RNDr. Kamila Kropáče, Ph.D. zabralo do tajů mineralogie.

Výukový program byl rozdělen na tři části. V první části, se žáci seznámili s vlastnostmi nerostů. Naučili se hledat plochy štěpnosti a dělit nerosty do skupin. V druhé části, se věnovali praktickému určování nerostů. Během cvičení zvládli rozlišit nejen odrůdy křemene, ale také pyrit od chalkopyritu, limonit, magnetit, biotit a mnoho dalších.

V třetí části si prohlédli části katedry geologie. Uviděli, kde se nerosty a horniny leští, řežou a brousí. Zavítali i do laboratoře elektronové mikroskopie. Zde se zjišťuje chemické složení hornin a mnoho dalších zajímavostí.

Žáci ze Základní školy v Břidličné se seznamovali s geologií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc.Žáci ze Základní školy v Břidličné se seznamovali s geologií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc.Autor: Květa Děrdová

To však nebylo zdaleka vše. Protože, si lektor malé přírodovědce chválil, vzal je i na katodoluminiscenční mikroskopy. Tady měli možnost prohlédnout si výbrusy hornin, pracovat s polarizátorem a pokusit se určit jednotlivé minerály ve vzorcích. Divili byste se, jak to malým geologům opravdu šlo.

Zvláštní pochvalu si vysloužil Honza Loukota, který určité minerály poznal ve většině připravených vzorků hornin. Nu, a aby si mikroskopickou laboratoř opravdu užili, mohli porovnat, co vše uvidí na fluorescenčním mikroskopu. Tento mikroskop se používá na identifikaci specifických minerálů a hornin. Může totiž využít i odražené UV světlo s fluorescenčními filtry.

Čas opravdu ubíhal velmi rychle, a tak už nezbývalo nic jiného, než moc poděkovat za čas a trpělivost RNDr. Kropáčovi, Ph.D. Další setkání, bude zaměřené na horniny.

A protože pro nás mají na PřF UP Olomouc pochopení, udělal si na nás pan doktor znovu čas už v úterý 26. 3.

Mgr. Květa Děrdová