Týden čtení vybízí mládež k předčítání, besedám a hrám. Je impulsem pro školy, školky, knihovny i veřejnost, aby se na základě vlastních nápadů zapojili do týdenního svátku literatury.

Krnovská Základní škola v Žižkově ulici pořádá řadu akcí na podporu čtenářství, ať už je to tolik populární Noc s Andersenem, besedy o knihách či vlastní tvorba žáků. Proto si žáci nenechali ujít ani Týden čtení a zapojili se do akce Čtení v nemocnici.

Vybrali si Krysáky

„Myšlenka číst malým pacientům byla do programu zavedena už v roce 2006 a od té doby se projekt Čtení v nemocnici rozšířil do mnoha měst. Přibývá dobrovolníků, kteří navštěvují nemocné děti", vysvětlila paní učitelka Kateřina Adami, proč se po dohodě s ředitelem krnovské nemocnice a primářkou dětského oddělení žákyně osmého ročníku vydaly číst dětským pacientům.

„Z mnoha titulů, které by mohly dětské posluchače zaujmout, byla vybrána kniha Jiřího Žáčka Krysáci, protože veselý příběh kamarádů ze smetiště děti znají z večerníčků. Čtení v nemocnici bude probíhat celý červen, vždy v pondělí a ve středu přijdeme potěšit děti pohádkou. Snad se nám podaří je zaujmout a pomoci jim lépe snášet pobyt v nemocnici," doplnila Adami.

Byla to také příležitost oslovit místostarostu Krnova Michala Brunclíka, který původně působil na této škole jako pedagog, aby přišel do nemocnice podpořit snahu žáků a podpořil myšlenku potěšit malé pacienty krásou čteného slova.

Kromě předčítání malým pacientům se rozhodli žáci základní školy na Žižkově ulici také zorganizovat sbírku knih pro dětské oddělení krnovské nemocnice. Do sbírky se zapojili nejen žáci, ale také učitelé. Připravili dětskému oddělení milý dárek v podobě rovné stovky knih pro děti a mládež.

Žáci na druhém stupni navíc vytvořili do knih originální záložky i s věnováním pro krnovskou nemocnici. „Vše pak bylo předáno paní primářce dětského oddělení MUDr. Marii Žaloudíkové, která měla i za děti velkou radost," uzavřela Adami.