Střední odborná škola (SOŠ) dopravy a cestovního ruchu v Krnově vhodné modely letadel do vyučování dlouho marně sháněla. Vyučuje se zde totiž kromě maturitního oboru management cestovního ruchu také velmi atraktivní obor management v letectví.

„Protože byl v posledních letech o obor letectví velký zájem, snažilo se vedení školy vytvářet pro výuku co nejlepší podmínky. Loni se naše škola například zapojila jako jedna z mnoha do projektu Oranžová učebna. Potřebovali jsme peníze na vybavení nové učebny dopravy a letectví a na pomůcky pro výuku, ale nakonec naše žádost neuspěla,“ rekapituluje situaci Erika Tichá.

Během prázdnin byly ve školních budovách provedeny menší stavební úpravy, malovalo se, byly nakoupeny nové tabule i dataprojektory, ale na modely letadel, které jsou vlastně učebními pomůckami pro výuku odborných předmětů, už peníze nezbyly.

„Proto se prostřednictvím e-mailů škola obrátila na 35 českých a moravských podnikatelů i na provozovatele internetových obchodů s leteckými modely. Vysvětlili jsme jim zaměření i současnou situaci naší školy a požádali o poskytnutí sponzorského daru – modelů letadel, třeba i poškozených nebo hůře prodejných. Z desítek oslovených podnikatelů na naši žádost odpověděli pouze dva,“ popisuje dlouhou cestu k získání modelů Erika Tichá.

První z potenciálních dárců před rokem svou činnost ukončil, ale druhý, Roman Scherks z Pardubic, provozovatel internetových stránek s modely letadel, skutečně nakonec věnoval škole několik modelů dopravních i vojenských letadel. „Pan Scherks nám napsal, že jeho manželka je učitelka, takže je mu jasné, jak to je ve školství s penězi.

Dokonce vyhověl přání Přemysla Kulíka, který na škole vyučuje odborné předměty, a zaslal přesně ty modely, které se probírají ve výuce v předmětech, jako je doprava, aerodynamika anebo stavba letadel a letecké motory,“ dodala Erika Tichá, která zorganizovala akci „žebracích e-mailů“.

Nové modely letadel samozřejmě najdou využití také u maturitních zkoušek, což se týká hlavně 45 letošních maturantů „letců“. „V současné době má tato krnovská škola na 390 studentů, což je nejvyšší číslo za posledních pár let. Škola je plná až po střechu, a jedna třída dokonce ani nemá svou kmenovou učebnu.

Je to velmi zajímavý jev, zejména v současné době, kdy nastupují populačně slabé ročníky a většina středních škol bojuje s poklesem počtu studentů,“ představila svou školu Erika Tichá. V současné době škola pořádá takzvané adaptační kurzy prvních ročníků v Malé Morávce. Celkem se bude na svou novou školu adaptovat na 120 studentů prvních ročníků.