Senátora obvykle lidé považují za člověka, který zastupuje jejich region na úrovni státu. Do určité míry to je pravda.

Druhá komora parlamentu je pojistkou při schvalování některých zákonů. Jiří Žák se setkával s vrcholnými představiteli, ministry, premiérem a dalšími, což umožňovalo upozornit na problémy okresů Bruntál a Opava.

Snahy: Zemědělství a doprava

„Působil jsem ve Spolku pro obnovu venkova. Druhou oblastí byl automobilismus, speciálně bezpečnost silničního provozu,“ řekl Deníku Jiří Žák. Lidem kolem senátora Žáka se podařilo rozjet dopravně bezpečnostní projekt Přežij! Celorepublikový projekt začal vloni v Krnově. Poté vzal projekt za vlastní Besip, pod nímž funguje dodnes. Pokyn pokračovat v projektu prostřednictvím Besipu dostal od poslanců parlamentu a senátorů ministr dopravy.

Jiřího Žáka vždy sužovala problematika dopravní obslužnosti v bruntálském regionu. Třeba hlavní komunikace z olomouckého kraje až k polským hranicím je silně přetížena, a nejen kvůli kamionové dopravě. „Snažil jsem se coby senátor dělat vše pro to, aby se postavil obchvat Bruntálu a Krnova, pro zkapacitnění komunikací, eventuelně zpoplatnění pro nákladní dopravu,“ popsal své záměry Žák.

Podařilo se získat do okresu peníze na přípravu projektů, avšak při současných změnách ve vedení ministerstva dopravy a ekonomické situaci jsou tyto činnosti zastaveny. „Stále ještě se snažím komunikovat s některými lidmi o tom, aby se tato situace alespoň upravila, nechci říct, že přímo zvrátila, to bude asi problém,“ uvedl Žák.

Čtyři roky žil zákonem

Úspěchem senátora Žáka vyvrcholila téměř pětiletá práce na novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích, speciálně úprava nepřehledného bodového systému. Verze, kterou navrhl Jiří Žák se svými kolegy senátory, Ministerstvem dopravy a policejním prezidiem, byla akceptována, i když do ní drobně zasahovali parlamentní poslanci. „V tuto chvíli probíhá schvalování novely zákona v senátu. Je tam několik sporných bodů, uvidíme, zda vstoupí nakonec v platnost v této nebo jiné podobě,“ konstatoval Jiří Žák.

To, že Jiřího Žáka vloni na podzim zdejší obyvatelé v senátorské funkci nepotvrdili, pro něj zase až tak neznamená. Z veřejného života se nestáhl, a ani to nemá v plánu. „Pokud jsem na podzim nekandidoval do bruntálského zastupitelstva, bylo to proto, že po čtyřech volebních obdobích jsem cítil, že už bude lepší, když mě nahradí jiní lidé,“ uvažoval Žák. Navíc si myslí, že kombinace funkcí na všech možných úrovní není dobrá. Současně se věnovat více činnostem není tím nejlepším řešením.

„Jakmile začnu dělat někdy něco na úkor něčeho jiného, tak to téměř nemá význam. Znovu opakuji, jsem v permanentní komunikaci s vedením bruntálské radnice i zastupiteli, takže s ničím nekončím,“ shrnul Žák. Mrzí ho jenom, že mu lidé nedali důvěru, aby v senátu dokončil rozdělanou práci.

Dodnes do Prahy dojíždí kvůli dokončení zákona o pozemních komunikacích, stále je členem Spolku pro obnovu venkova. Oficiální mandát Žák nemá, ale domnívá se, že má stále ještě dost času na to, aby pokračoval ve všech svých dosavadních aktivitách.