Skaut je celosvětovou organizací, soustřeďující se na výchovu dětí a mládeže již více než sto let. Jen v České republice je více než padesát tisíc skautů.

„Skauting vždy učí a dává oboustranně. Snahou je dát dětem hodnoty, které dnes nejsou až tak časté, ale jsou potřebné. Hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah k přírodě jsou jen některé z nich," vysvětlil Tomáš Kubela, jemuž skauti říkají Jordy.

Prostřednictvím her, zážitků, rozmanitých aktivit a v neposlední řadě též předáváním zkušeností starších vedoucích působí všestranně skaut na rozvoj a formování mladého člověka.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život zodpovědně do svých rukou, a nejen proto je jejich heslem: Buď připraven! a denním příkazem: Alespoň jeden dobrý skutek denně! Každý člověk může a má co předávat. Skauting vždy učí oboustranně. Nejen vy něco předáváte dětem, ale i ony něco vám.

Je to něco, co člověk musí zažít. Přátelství, důvěra, pohled na svět ze zapomenutého úhlu, návrat k pozitivní spontánnosti, takový menší elixír mládí. Vedoucí skautů získávají pocit odpovědnosti. Svou fantazii zapojují do tvorby programů, musí umět naslouchat a rozumět mladé i dětské duši. Mají být vzorem. Takovým křížencem rodiče, učitele a kamaráda.

„Prostě věci, které možná mnozí považují za zátěž, ale často jen ti, kteří nevidí, že tyto úkony člověka posouvají dál, výš, které jsou pro něj osobně prospěšné, aniž si toho pořádně všimne," podotknul vedoucí Jordy.

„Rozhodně netvrdím, že každému práce s dětmi půjde, ale pokud to nezkusíte, nikdy to nezjistíte. V dnešní době je z mnoha míst slyšet: mám potřebu něčeho, chci něco dělat, nechci jen sedět se založenýma rukama. Skauting je možnost, jak naplnit tuto svou potřebu být prospěšným," uvedl Jordy.

Přiznává, že práce s dětmi má i své zápory. Je to především ukrojení z osobního času. Toho, co dnes tak často počítáme a ladíme donekonečna, protože nejčastější věta, kterou říkáme, je: nemám čas.

Jak se přihlásit
do skauta:
Ve skautingu se učí mnohdy opravdu nejen děti, ale i dospělí. Nečekejte, až se svět změní sám, běžte jej změnit se skauty. Dveře jejich klubovny jsou každému otevřeny: sídlí na adrese Pod Vrbami 24 v Bruntále. V případě zájmu vám bližší informace poskytne na telefonu 605 830 898 přímo vedoucí střediska Tomáš Kubela. Nebo můžete psát na mail skauti.bruntal@gmail.com.

Kolik času zabere schůzka:
Schůzka skautů sama o sobě zabere dvě hodiny. Nejčastěji v pozdně odpoledních hodinách, to je po 16. hodině. Příprava na schůzku trvá kratší dobu. Čím více schůzek člověk absolvuje, tím si je jistější a příprava je rychlejší. Vždy je tady někdo, na koho se můžete obrátit s žádostí o radu, nebo aby vám vysvětlil, co a proč se dělá tak nebo tak.

Jaké hodnoty vyznávají skauti:
Děti v oddíle vnímají a přijímají za své hlavně kamarádství, umění pomáhat, ohleduplnost, samostatnost a zodpovědnost vůči sobě i přírodě. Tyto hodnoty jim rodiče v marketu nekoupí. V životě se každý octne leckdy v nesnázích. Jak obstojí? Skaut určitě, je k tomu veden. Nejvíc si cením dobrovolnosti všech: vedoucích i dětí že mají touhu něco pro sebe a své okolí dělat. Díky pár dnům prožitým se skauty jsem pookřála. Konec světa nebude, pokud budeme chtít být skauty.

Z prvního tábora byla nadšená

Když Iveta Sagitariusová coby kuchařka vyjela poprvé v životě na tábor s bruntálskými skauty, neměla se skautingem žádné větší zkušenosti.

„Očekávalo se ode mě, že budu tvořit kuchařský tým s Míšou – hlavní kuchařkou," vzpomínala Iveta Sagitariusová. Vaření začalo jídelníčkem, doručeným náčelníkem tábora Jordym. Kuchařkám se vzápětí podařilo jídelníček ztratit, a tak vsadily na vlastní kulinářské dovednosti. Nakonec si úspěšně poradily, i když to pro ně byla první obrovská zkušenost a lekce.

„Kromě kuchyně jsem se snažila jako neskautka moc nevyčnívat. Ovšem pravidelné nástupy byly tak lákavé, že jsem se účastnila téměř vždy," uvedla kuchařka Sagitariusová. 
V řadě stála jako poslední. Bez kroje a šátku i tak ovšem dosti vybočovala. Maskovala to alespoň hrdým výrazem ve tváři a pevným postojem.

„Chtěla jsem, aby mi bylo přinejmenším šest let jako nejmladší Terezce," zasnila se kuchařka. Skauting ji natolik oslovil, až si uvědomila, že v dnešní přetechnizované a pohodlné době, řítící se někam do virtuálního světa, jsou mezi námi ještě „jiní" lidé. Nejcennější bylo a je, že starší skauti jsou vzorem a osobním příkladem mladším.

„Mít v životě řád a pravidla podpořená morálními zásadami patří mezi základy skautingu, jak jsem to viděla já," dodala Iveta Sagitariusová.