Poněvadž se letos na tábor Krnovské trojky přihlásilo více menších dětí, zvolili si zázemí ve skautském srubu. Skautský tábor podpořilo i město Krnov.

NÁMĚT TÁBORA PODLE KNIHY EDUARDA ŠTORCHA

Tábor probíhal v oblasti Českého ráje, odkud pocházel spisovatel, pedagog a také skaut Eduard Štorch. Není divu, že si Krnovská trojka zvolila jako ústřední téma tábora pravěk.

Konkrétně si skauti vybrali dobu bronzovou podle knihy Bronzový poklad, která je doprovázela celým táborem. Povídání o tomto období začalo už cestou ve vlaku a skončilo až na zpáteční cestě do Krnova.

KAŽDÝ ROD SI ZVOLIL SVÉ BOŽSTVO

Nejdříve se děti rozdělily do tří rodů. Byli to udatní Jestřábi, lstiví Lišáci a přívětivé Liverky. „Tím to všechno začalo. Nejdříve jsme si museli naklonit četné božstvo. To sídlilo u rybníku Kníže. Večer jsme osvobozovali duši Skrčka z moci zlých duchů.

V bojovce zvítězil Brusinka. Přinesl pravěkou lebku a dověděl se jak zajistit ubohému Skrčkovi zasloužený klid," popsali krnovští skauti, jak vypadá pravá táborová hra na motivy Eduarda Štorcha.

HRUBÁ SKÁLA, PRACHOVSKÉ SKÁLY I HRAD TROSKY

V dalších dnech tři rody prozkoumávaly terén. Věnovaly se hledání a poznávání ptáků i jiných zvířat také podle jejich hlasu. K pravěku samozřejmě patří i lov zvířat a výroba klícek z proutí. Nejlepší klec vyrobili Jestřábi.

K výletům lákaly především nádherné pískovcové skály, ale i památky. Všechny děti zvládly delší výlet na Hrubé skály i hrad Trosky. Prolezli také Prachovské skály a starší skauti Jestřábi zvládli oblíbené a velmi náročné Yksuapi. Jde o dlouhé putování členitým terénem, ve kterém urazili na 40 kilometrů.

K němu přidali i přespávačku pod širákem a nakonec se v pořádku se vrátili do tábora.

Mezitím samozřejmě stále pokračovaly hry. Skauti se například museli starat o poraněného Sigula, který byl oslepený po střetu s losicí pohyboval se velice těžce.

„Museli jsme ho vodit. Nakonec jsme museli zraněnému Sigulovi vyrobit nosítka a uvařit čaj z léčivých bylin. Museli jsme pro zraněného Sigula ulovit jeřábky nebo koroptve a vlastnoručně je upéct na ohni," popsali skauti z Krnovské trojky pokračování táborové hry, ve které nechybělo ani hledání bronzového pokladu, když už je ústředním námětem doba bronzová.

VYMYSLELI PROGRAM A HRY DO KAŽDÉHO POČASÍ

Když jim na táboře pršelo, věnovali se rukodělným dovednostem nebo vyrazili načerpat inspiraci do muzea her.

V programu nechybělo koupaliště, návštěvy města a muzeí, táborák, četné bojovky a hry v terénu. Vyráběli se starobylé šperky, šily kožené pytlíky na dukáty, modelovalo se nádobí z hlíny.

„Scénky i tance na téma pravěk byly obzvláště zdařilé. Navíc jsme s dětmi hráli hry na téma bezpečnost. Vyprávěli si, jak se ubránit nejen loupeživým hordám, ale i dnešním výtečníkům s nečestnými úmysly a jak ošetřit zraněného," popsala, jak fungují skautské hry Duška Cestrová z Krnovské trojky.

Za úspěchy při hrách soutěžící dostávali valounky zlata, dukát od karavany nebo modré a zelené drahokamy. Tyto ceny sloužily jako platidla, dalo se nakoupit nejrůznější zboží včetně vzácných šperků k obdarování svých rodin.