Je lépe mít skateboardisty pod dohledem u školy na sídlišti, než je mít rozsety a nehlídány po různých částech města. Nebezpečné je jejich ježdění na prknech především na parkovišti u obchodního domu na Ruské ulici.

Aby předešli možnému nebezpečí zranění mladých skateboardistů, rozhodli se úředníci radnice pro vybudování nového sportoviště. Má být vysoce moderní, jak už vyplývá z nastíněné vizualizace. Tvůrcem vizualizace je ostravský projektant Denis Martaus, který se sešel se zástupci radnice i samotnými skateboardisty nad plány sportoviště.

Chcete-li si ozřejmit hlavní důvody a výhody výběru vybraného stavebního materiálu, seznámit se se samotnou technologií zpracování, je to možné na stránkách http://fiveramps.com.

Začátek výstavby skateparku se blíží, začít by měla ještě v průběhu letních prázdnin. Dnes je situace ve fázi registrace projektu na Ministerstvu vnitra ČR.

Začátkem podzimu by měl být skatepark Bruntál v areálu sportovního hřiště třetí základní školy otevřen. „Jsme před podepsáním smlouvy s realizační firmou. Návrh skate parku v Bruntále má zcela netradiční design, který reflektuje absolutně nový trend v budování venkovních skate parků, splňuje přísné normy bezpečného provozu a užívání,“ řekla Šárka Šmatelková, koordinátora sociální prevence města Bruntál.

Město financuje skatepark spolu s krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality pro rok 2010. Za pomoci občanského sdružení Open House a peněz z Nadace O2 se již podařilo kolem hřiště vybudovat oplocení, další úpravy čekají areál v létě.