„Obrátila se na nás skupina mladých skateboardistů, kteří požádali o vyčlenění plochy pro svoji zálibu. Vyšli jsme jim vstříc a rozhodli dobudovat už dříve k tomuto účelu připravený pozemek,“ vysvětlil starosta Rýmařova Petr Klouda. Náklady na dokončení plochy odhadují odborníci přibližně na 200 tisíc korun.

„Je pravda, že se mládež s tímto zájmem schází především na náměstí a dalších místech města s nepříznivým vlivem na tyto lokality. Plocha na Palackého ulici je od nejbližších rodinných domků vzdálena asi 70 m, a tak by nemělo docházet k rušení okolí,“ dodal starosta Klouda. Plocha by se měla dočkat asfaltového povrchu na začátku příštího měsíce. Skateboardisté přislíbili, že si nadzemní prvky zhotoví nebo zakoupí sami.