Ovčárenská silnice je jedinou spojnicí, kterou lze autem či autobusem vjet do oblasti Ovčárny a Pradědu. Dlouhodobě je však ve špatném stavu. Před dvěma lety proto nechal Moravskoslezský kraj opravit čtyřsetmetrový úsek, který ujížděl do údolí. Letos silničáři v opravách pokračují, a to ve dvou na sebe navazujících úsecích.

„V kilometru 3 až 3,2 bude na pravé straně vozovky zajištěna stabilita silničního tělesa kotvenou železobetonovou římsou, která bude osazena silničními svodidly. Současně budou položeny roury pro propustky jako příprava pro dokončení nového odvodnění komunikace, a to v následné etapě,“ uvedla Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Výlet na Praděd je navzdory chumelenici příjemný zážitek, 26. února 2022.
Dostat se na Praděd? Připravte se na peklo, jediná cesta tam se bude opravovat

Mezi kilometry 2,5 a 2,9 byla na pravé straně vozovky postavená nová kotvená železobetonová římsa již v minulé etapě. Na levé straně cesty zde nyní budou rekonstruovány žlaby, propustky a provedeny nové asfaltové hutněné vrstvy. Tím stavbaři dokončí odvodnění tohoto úseku.Co budou práce znamenat pro řidiče a cestující linkovými autobusy? Od pondělí do pátku bude silnice průjezdná jen ve dvou časových oknech, ranním a večerním. Silnice bude uzavřená mezi čtvrt na dvanáct dopoledne a čtvrt na čtyři odpoledne a poté od půl osmé večer až do šesti hodin ráno následujícího dne.

Celkem se bude možné na Ovčárnu či z ní dostat osm hodin denně. V pracovní dny tak ubyde linkových autobusů, výlukový jízdní řád je k dispozici zde.

Společnost Umbrella Coach & Buses je součástí skupiny firem sdružující se pod Umbrella Mobility SE.
Novinka na Bruntálsku: autobus přímo do hor z Olomouce i Brna

O víkendech bude silnice průjezdná bez omezení.

Ovčárenskou silnici využívají k dopravě turisté, zaměstnanci chat v oblasti Pradědu a zásobování. „Komunikace bude vždy uvolněna pro jednotky integrovaného záchranného systému, hasičského záchranného sboru či nebo dalších urgentních událostí,“ dodala moravskoslezská správa silnic.

Regulace dopravy po dobu stavby

pondělí - pátek

7.00 hod. výjezd; 7.30 hod. sjezd
8.00 hod. výjezd; 8.30 hod. sjezd
9.00 hod. výjezd; 9.30 hod. sjezd
10.00 hod. výjezd; 10.30 hod. sjezd
10.50 hod. výjezd; 11.00 hod. sjezd

11.20 hod. – 15.20 hod. uzávěra komunikace

15.30 hod. sjezd*
16.00 výjezd; 16.30 hod. sjezd,
17.00 výjezd; 17.30 hod. sjezd,
18.00 hod. výjezd; 18.30 hod. sjezd,**
18.50 hod. výjezd; 19.15 hod. sjezd,**
19.30 hod. – 22.00 hod. uzávěra komunikace,

22.00 hod. – 6.00 hod. uzávěra komunikace

soboty, neděle a svátky

průjezdnost komunikace bez časového omezení

*sjezd pouze individuání dopravou (autobusová doprava není v tomto sjezdu zařazena)
**jede o sobotách, nedělích a svátcích v měsících květen - září