Když se zástupci Hlinky a sousední polské obce Krzyżkowic v roce 2007 setkali u hraniční závory, aby společně oslavili vstup Česka a Polska do Schengenského prostoru, slíbili si, že co nejdřív vybudují přes hranice silnici. Slib dodrželi, dnes už po nové silnici z Krzyżkowic do Hlinky jezdí auta.

Na údržbu jednoho kilometru obci technika nestačí

Protože Hlinka nemá vlastní techniku na zimní údržbu takové komunikace, odhrnují sníh polské stroje také na českém území. Jedná se o čtyři metry širokou asfaltku, která je na našem území dlouhá necelý kilometr. Tato komunikace spojuje Hlinku nejen s nejbližší polskou obcí Krzyżkowice, ale vede až do deset kilometrů vzdáleného Prudniku.

„Společně s polskými partnery jsme zpracovali projekt nazvaný Navrácení přeshraniční funkce cesty Prudnik – Rylovka na základě Schengenské smlouvy. Původně to byla zpevněná polní cesta, která vedla z Rylovky, což je místní část Hlinky, k hraniční závoře. Díky dotacím z Evropské unie se podařilo polským partnerům dovést silnici až do Prudniku, což je město srovnatelné s Krnovem,“ shrnul projekt starosta Hlinky Jan Novák.

Co přinese cesta do Prudniku? Nákupy i práci

„Přestože máme Polsko hned za humny, museli jsme při návštěvě polských sousedů absolvovat dlouhou zajížďku. Před vybudováním této komunikace byl nejbližší silniční přechod až v pět kilometrů vzdálené Osoblaze, a na druhou stranu na přechod ve Vysoké to máme asi čtrnáct kilometrů,“ doplnil místostarosta Hlinky Jiří Stadler.

„Scházíme se s Poláky u příležitosti dožínek a poutí, zveme se na výstavy a různé kulturní akce, pořádáme fotbalová utkání a různé sportovní turnaje. Při tom nás samozřejmě mrzelo, že musíme absolvovat takovou dlouhou a zbytečnou zajížďku autem. S novou silnicí se nám teď otevírají obrovské možnosti, jak si vyrazit za nákupy nebo za prací do Prudniku, a naopak polští sousedé začínají více jezdit k nám,“ dodal Jiří Stadler. Novou silnici už začínají objevovat také motoristé z řady dalších českých i polských obcí, kterým přinesla nové možnosti kudy si zkrátit cestu.

Celkem stála nová silnice kolem osmdesáti tisíc eur. Hlinka ze svého rozpočtu přispěla osmi tisíci eur, ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje šly čtyři tisíce eur, a většinu nákladů zaplatila EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj Překračujeme hranice.

Na základě výběrového řízení 910 metrů silnice na českém území postavila firma Kareta. Při této příležitosti byla rovněž modernizována křižovatka v Rylovce a přibyl na ní přechod pro chodce. První auta tudy projela letos v létě.