Podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP), které informují o počtu dopravních nehod, si bilanci nejnebezpečnější silnice v okrese Bruntál úsek ze Zátoru do Heřminov drží dlouhodobě. Dokonce už aspiroval na nejnebezpečnější silnici v kraji.

Podle statistik ČAP zde loni bylo zaznamenáno třináct nehod s tím, že hlavní příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Sníží vysoká investice počet dopravních nehod? Místní jsou zatím spíše skeptičtí.

Nebezpečí číhá za horizontem

Stav silnice by díky opravám za 17 milionů měl být letos už lepší. „Na to, kolik rekonstrukce stála peněz, mi ta silnice o moc bezpečnější nepřipadá. Podle mých zkušeností nejčastější příčinou nehod v tomto úseku bývala nezpevněná krajnice a hned za ní příkrý svah. Buď na krajnici řidič vjel z nepozorností, vynesla ho tam rychlost v zatáčce nebo uhýbal autům v protisměru. Při rekonstrukci cestu nerozšířili. Hned za krajnicí dosypali recyklát, který se tváří jako zpevněná plocha, ale vjet na něj je hazard,“ popsal svou zkušenost starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

Hned za Zátorem je místo, kde řidič nevidí za horizont. Tam se každou chvíli pod těžším autem utrhne kus krajnice. Kamiony ve směru od Nových Heřminov se musí kvůli nebezpečné krajnici tlačit na střed vozovky a modlit se, ať řidiči v protisměru zpomalí, když nevidí za horizont.

„Nemám aktuální statistiky nehodovosti, ale obávám se, že z hlediska bezpečnosti silničního provozu ta poškozená krajnice u Zátoru představuje pro řidiče daleko větší nebezpečí, než most přes Oborenský potok, který se aktuálně opravuje. Nechápu uvažování ŘSD, podle čeho při plánování investic stanovují priority. Proč na silnici nákladně opravují most, kde laickým pohledem žádné poškození nebylo patrné. Proč se raději nevěnují kritickému stavu krajnice u Zátoru, kde se řidiči oprávněně bojí a vznikají tam kolizní situace? Tomu nerozumím,“ uvedl starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

Silnice dávno měla vést jinudy

Podle investičního záměru vodního díla Nové Heřminovy z roku 2008 měla být přeložka silnice mezi Zátorem a Novými Heřminovy dokončena v roce 2015. Místo přeložky ale ŘSD loni investovalo do generální opravy současné trasy. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál jako příslušný stavební úřad v květnu 2022 přerušil územní řízení nazvané "I/45 Nové Heřminovy-Zátor, I. Etapa".

Jedná se o přeložku silnice, která musí být hotová dřív, než začne výstavba přehrady Nové Heřminovy. Žadatel, kterým je ŘSD, dostal od stavebního úřadu lhůtu do konce roku 2022, aby svou žádost doplnil o chybějící podklady.

Vláda Andreje Babiše přijala Národní investiční plán, což je investiční strategie státu do roku 2050. Ministerstvo zemědělství v tomto dokumentu naplánovalo zahájení výstavby přehrady Nové Heřminovy v roce 2023.

Zákonodárci na návrh ministerstva zemědělství zařadili přehradu do novely Zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, aby termín realizace ještě urychlili.

Žádost o územní rozhodnutí na samotnou přehradu byla podána v prosinci 2017. Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry dokončení všech stavebních celků včetně vybudování vodního díla Nové Heřminovy do roku 2030 označili za „optimistický předpoklad“.

Pozemky ŘSD vyvlastní

„Pozemky, které se Povodí Odry z důvodů odmítnutí nabídky nepodařilo do konce roku 2019 vykoupit, ŘSD po nabytí právní moci Územního rozhodnutí vyvlastní. Platnost vydaného závazného stanoviska EIA byla prodloužena do února 2022,“ informuje o záměru zatím poslední leták ministerstva dopravy aktualizovaný v červenci 2021. Povodí Odry se do konce roku 2019 nepodařilo vykoupit zhruba třetinu pozemků soukromých osob a obce Nové Heřminovy, které jsou nezbytné pro přeložku silnice z Heřminov do Zátoru.