Silnice v tomto úseku totiž nevydržela nápor především nákladních automobilů, které po ní jezdily jako po objízdné trase kvůli rekonstrukci další silnice, vedoucí z Rýmařova do Ondřejova a dál na Olomoucko. Zvýšený provoz dopravy komunikace nevydržela a zcela se rozpadla.

Souvislá oprava silnice mezi Stránským a Jiříkovem právě probíhá. Ještě před opravou proběhla důkladná příprava v režii zaměstnanců Správy silnic Moravskoslezského kraje z rýmařovského cestmistrovství.

„V rámci příprav jsme provedli vyčištění silničních příkopů od nánosů, abychom zajistili správné odvodnění komunikace. Vlastními zaměstnanci jsme taktéž opravili celkem pět propustků nacházejících se na opravovaném úseku silnice a provedli rozsáhlé vysprávky náhradní objízdné trasy silnice z Kněžpole na Jiříkov a ze Stránského na Kněžpole," řekl vedoucí cestmistrovství Rýmařov David Zaprianov.

V současnosti je možné na silnici ze Stránského na Jiříkov vidět stavební stroje, které provádí sanaci krajnic. Během prací odstraňují stávající neúnosnou konstrukci vozovky do hloubky zhruba čtyřiceti centimetrů a nově provádí konstrukční štěrkové vrstvy. „Následně dojde ke kompletní recyklaci silnice v celé šířce a pokládce živičných vrstev.

Opětovné zprovoznění uzavřeného úseku komunikace se předpokládá nejpozději do konce letošního července," uvedl vedoucí bruntálského střediska silničářů Petr Haničinec.