Fanoušci železnice a lokální patrioti původně přivítali informaci, že romantická nádraží na této trati se konečně dočkají rekonstrukce.

Bohužel pak vyšlo najevo, že „rekonstrukce“ ve skutečnosti znamená „zmenšení“ předimenzovaných historických nádraží formou demolic.

Poznámka Fidela Kuby: Nedáme, zbouráme

Nádraží v Dětřichově nad Bystřicí, Valšově, Domašově nad Bystřicí, Moravském Berouně,  Hlubočkách a Velké Bystřici mají nahradit podstatně menší přízemní stavby. Nájemníci z nádražních bytů už dostali výpovědi a kvůli naplánované demolici se museli odstěhovat.

Hodnoty starých nádraží

Jednotlivá nádraží sice nemají statut památkově chráněných objektů, ale podle Národního památkového ústavu vytváří unikátní atmosféru této trati a také jako dobře dochovaný soubor staveb představují významnou kulturní hodnotu. Jsou zde i technické hodnoty.

Budova starého nádraží ve Fryštátě. Ilustrační foto.
Demolice? Ne, další šance. Budova starého nádraží ve Fryštátě je na prodej

Například na nádraží ve Valšově existuje funkční zabezpečovací systém Eeiheit, poslední v České republice. Za nádražím v Domašově nad Bystřicí stojí nejvýznamnější architektonická pamětihodnost regionu: vila navržená slavným Leopoldem Bauerem.

Dětřichov: Příliš pozdě?

Za této situace spolek Hnutí DUHA Jeseníky požádal Ministerstvo dopravy o převod budovy nádraží v Dětřichově nad Bystřicí do svého majetku. Spolek argumentuje, že darovat někomu zanedbané nepotřebné nádraží je pro stát ekonomicky výhodnější řešení než jeho demolice.

Ivo Dokoupil (v červeném) z Hnutí Duha Jeseníky založil iniciativu Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Bruntál. Pak požádal stát o převedení nádraží Dětřichov nad Bystřicí do majetku Duhy.
Správa železnic: Nádraží v Dětřichově Duze nedáme, raději ho zbouráme

Správa železnic (SŽ) na demolici nádraží v Dětřichově trvá s odůvodněním, že aktivisté Hnutí Duha Jeseníky žádost o zchátralý objekt a o dotaci na jeho opravu podali příliš pozdě.

Petice Hnutí Duha Jeseníky

Hnutí Duha Jeseníky předpokládá, že podobné demolice nádražních budov chystá Správa železnic po celé republice, a proto se rozhodlo na problém upozornit formou petice.

„Jen barbaři likvidují kulturní hodnoty, které se zachovaly a které vybudovali předci. Nechceme se nečinně dívat, jak Správa železnic ignoruje historickou hodnotu staletých nádraží na trati 310. Náš spolek má ve svých řadách spoustu dobrovolníků i odborníků z řad stavařů nebo památkářů. Zachránili jsme již gotický kostel v Pelhřimovech a rychtu v Karlovicích. Jsme připraveni zachránit nejen nádraží v Dětřichově, ale podílet se na záchraně i dalších budov. Doufáme, že petice přiměje úředníky a politiky jednat,“ komentoval koordinátor Duhy vznik internetové petice Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Krnov.

CÍL: SKUTEČNÁ REKONSTRUKCE

„Požadujeme změnu projektových dokumentací tak, aby byl při rekonstrukcích objektů zachován historicky autentický architektonický ráz těchto staveb a aby příprava i realizace rekonstrukcí byla konzultována s Národním památkovým ústavem jako garantem citlivé rekonstrukce těchto historických objektů,“ zní jeden z požadavků petice.

Miroslav Hrabal, prohlídka nádraží v Domašově nad Bystřicí, podzim 2020.
Padne historické nádraží v Domašově nad Bystřicí? Ještě nedávno se tu i bydlelo

Dále žádá okamžité zastavení příprav na demoliční práce na nádraží v Dětřichově nad Bystřicí a upuštění od dalších demolic naplánovaných na trati Olomouc– Krnov.

„Požadujeme přizvat k jednání o budoucnosti jednotlivých nádraží zástupce místních i krajských samospráv, místních akčních skupin, spolků a zástupce místních aktivních občanů s cílem využít potenciál v současnosti nevyužitých prostor uvnitř těchto budov,“ uvádí další z požadavků petice, podle které lze odpovídající komfort a služby pro cestující zajistit i rekonstrukcí současných budov. Podle autorů petice předimenzované prostory nádraží mohou najít smysluplné využít, pokud se zlepší spolupráce Správy železnic s obcemi, kraji, spolky a nájemníky nádražních bytů.