Do Krnova přijedou zástupci německého Karbenu a francouzského Saint Egrève. Zbývající partneři se setkání nezúčastní. Na jednání o společných aktivitách v budoucím roce má Krnov v plánu předložit projekt zaměřený na sociální oblast.

Jeho obsahem je workshop, na němž se zástupci partnerů seznámí se systémem sociální péče zúčastněných zemí a s poskytovateli sociálních služeb z partnerských měst. Delegáti partnerských měst by také v rámci tohoto projektu měli navštívit krnovské sociální zařízení a veletrh poskytovatelů sociálních služeb a zdraví. Tam dostanou příležitost prezentovat svá města Krnovanům.

Podobné setkání partnerských měst se už letos jednou uskutečnilo. Konalo se v březnu ve francouzském Saint Egrève. Na workshopu Místních agend 21 proběhla prezentace úspěšných projektů zaměřených na zapojení občanů do veřejného života a do rozhodování o věcech veřejných.

Tento program navazoval na loňský seminář pořádaný v Krnově, který byl zaměřený na vyhledání společných problémů v dané oblasti. Další aktivitou, do níž se letos mohli zapojit občané z partnerských měst, byl například mezinárodní tábor mládeže v Minsku Mazowieckém.