Azylový dům Armády spásy vKrnově právě zahájil projekt snázvem SYMOP – Normální je pracovat. Do projektu, který je financován z evropského programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsou kromě krnovského Centra sociálních služeb Armády spásy zapojeny také azylové domy vŠumperku, Opavě a Havířově.

Vrámci projektu bude vytvořeno celkem 30 pracovních míst pro lidi bez přístřeší, kteří chtějí svou tíživou situaci radikálně změnit a pracovat na sobě. VKrnově samotném bude těchto míst vytvořeno šest. Realizaci projektu bude zajišťovat tým zaměstnanců krnovského azylového domu.

„Na tato pracovní místa budou vybíráni krnovští klienti, kteří nejsou se svým dosavadním způsobem života spokojeni a kteří mají chuť něco nového vyzkoušet. Nevýhodou zaměstnanosti této cílové skupiny, pro kterou je projekt určen, je nízká kvalifikace, mnohdy také zdravotní omezení, vyšší věk, dlouhodobá nezaměstnanost či trestní minulost. To vše vede ksociálnímu vyloučení, kpasivitě, nízkému sebevědomí a závislosti na sociálních dávkách,“ uvedla Věra Fojtíková, administrativní pracovnice Centra sociálních služeb Armády spásy v Krnově.

Díky projektu ušetří i stát

Díky projektu tito lidé již nebudou vedeni na ÚP, a namísto života pouze ze sociálních dávek si dokážou svými vlastními silami něco vydělat. To bude znamenat úsporu pro stát a snad i radikální změnu způsobu jejich života.

„Chceme tímto projektem motivovat lidi bez domova kobnově pracovních návyků, vytvoření denního režimu, zodpovědnosti za provedenou práci, naučit je komunikaci snadřízeným i skolegy, zapojit je do běžného života a umožnit jim samostatně žít. Motivací pro cílovou skupinu je bezesporu finanční ohodnocení, pocit užitečnosti, šance přerušit řetězec zklamání z odmítnutí ze strany zaměstnavatelů či společnosti obecně,“ dodala Věra Fojtíková.

Bezdomovci si sestaví i profesní životopis

Vsrpnu bude probíhat výběrové řízení, které bude šité na míru výše popsané cílové skupině projektu. Vybraní adepti projdou 13 měsíčním pracovním procesem provázeným supervizí a motivační podporou. Supervizi povedou profesionální lektoři, kteří se specializují na práci stouto cílovou skupinou.

Těmto novým zaměstnancům bude zajištěna mzda po celou dobu realizace projektu. Pracovní náplní budou pomocné práce vkuchyni, údržbové práce zelených ploch a údržba areálu azylového domu Armády spásy.

Po ukončení pracovní smlouvy vzáří 2010 účastníci projektu absolvují motivační část, ve které získají informace potřebné pro sestavení profesního životopisu, nácvik základních pravidel vhodných ktelefonickému i osobnímu pohovoru sbudoucím zaměstnavatelem a komunikaci. Také získají osvědčení o absolvování projektu pro potenciální zaměstnavatele a zápočtový list sčerstvou pracovní zkušeností.