Dnes jsme pro vás vybrali události let 1990 až 1995.

Premiéra anarchistů v Krnově

Když skončila vláda jedné strany, začaly u nás působit hnutí, náboženství i politické proudy, kterým říkáme extrémní. Nezkušení lidé plní ideálů poznávali Skaut nebo Sokol, ale objevovali také sekty a různé subkultury. Anarchisté měli v Krnově premiérovou manifestaci 21. března 1992.

Zprávy o ní aktivizovaly i dosud nepříliš organizované místní skinheady. Většina demonstrantů přijela do Krnova vlakem. Náhodní kolemjdoucí žasli nad výstředně oblečenou partou, která si pomalované bundy nazdobila zavíracími špendlíky. V její výbavě nesměly chybět ani symboly anarchistů, písmeno A v kruhu.

Od nádraží se vydalo na šedesát lidí demonstrovat proti všemu možnému. Nejčastěji zaznívala hesla proti fašistům. Novinkou bylo maskování obličeje šátkem a kapucí. Demonstrace nevzbudila zájem občanů ani policie. Za slabého deště před radnicí jeden z organizátorů varoval, že vláda je málo důrazná k bujícím projevům fašismu a nacismu.

Další projevy odsuzovaly potlačování sexuálních menšin. Protest proti zavádění poplatků na pisoárech byl vyjádřen močením do koše na odpadky. Po nákupu dezertního vína demonstrující šli ke hřbitovu vykřikujíce hesla o právech zvířat. Proběhlo i několik pokusů zastavovat auta, protože ničí životní prostředí.

Monika Žídková se stala Miss Krnov 1993

Zatímco za socialismu byly ideálem ženské krásy soudružky v šátcích a montérkách, svoboda umožnila obnovit tradici soutěží Miss spojenou s promenádou v plavkách. V roce 1993 se do soutěže dívek o titul Miss Krnov přihlásilo 31 dívek. Porota přiřkla titul Miss Krnov do té doby téměř neznámé sedmnáctileté studentce krnovské pedagogické školy Monice Žídkové. Zvítězila tehdy také v kategorii Miss publikum.

Miss Krnov 1993 moderoval zpěvák Michal Penk a v porotě seděl například Radek John s manželkou Zlatou Adamovskou. Diváci se dobře pobavili a vítězka byla odměněna od sponzorů částkou deset tisíc korun, tuzemským zájezdem, šperky a kosmetikou.

Dnes má modelka Monika Žídková u svého jména v encyklopediích tituly Miss České republiky 1995, Miss Europe 1995, Nejoblíbenější Miss historie nebo Miss tisíciletí. Přestože se na její první titul Miss Krnov 1993 už téměř zapomnělo, Monika Žídková se do Krnova ráda vrací, když například moderuje oblíbené dětské dny na krnovském letišti.

Bývalá miss Monika Žídková.

Obnovení okresu Krnov zůstalo nevyslyšeno

Svoboda přišla v době třicátého výročí zrušení okresu Krnov. Výročí v Krnově provázel požadavek revidovat, jak vznikl okres Bruntál stylem o nás bez nás a jak se tento model správy osvědčil v praxi.

„Ozývaly se hlasy, které se dožadovaly nápravy v postavení města Krnova, jež bylo po všech stránkách postiženo násilnou územní organizací z roku 1960. Tehdy se rozhodovalo bez účasti občanů a proti jejich vůli. Důsledky trvají i nadále," zapsal krnovský kronikář Vladimír Blucha. Snahy o nápravu se objevily už v roce 1968, ale byly přerušeny normalizací.

Krnovští radní 4. července 1990 vznesli požadavek na přemístění okresního úřadu a orgánů státní správy do Krnova. „Aby si občané mohli vyřizovat své záležitosti buď přímo v místě bydliště, nebo nanejvýš v rámci krnovského regionu, jehož území předpokládáme přibližně v hranicích bývalého okresu Krnov," stojí v usnesení rady, které bylo zasláno na okresní národní výbor i na ministerstvo vnitra.

Požadavky na obnovu okresu Krnov zůstaly nevyslyšeny. Přednosta Okresního úřadu Bruntál Stanislav Navrátil prohlásil, že Krnov si zaslouží morální satisfakci za období, kdy došlo k jeho začlenění do okresu Bruntál, ale zpochybnil možnost obnovit okres Krnov. Podle něj Krnov má již dostatek pravomocí, takže občané nemusí tak často jezdit do Bruntálu.

Rok 1989

Političtí dinosauři

V okresních novinách Vpřed vyšel ve čtvrtek 23. listopadu článek, kvůli kterému se Bruntál stal záhy vysmívaným městem. Pověsti Bruntálu pak nedodalo ani to, když se ukázalo, že odtud pochází agent Státní bezpečnosti Ludvík Zifčák, který na Národní třídě v Praze sehrál roli mrtvého studenta.

„Znovu se ukázala pravá tvář našich vnitřních nepřátel, toto protisocialistické vystoupení bylo předem připravováno jako pokus k vyvolání záměrné provokace. O tom svědčí početná účast zvláštních zpravodajů západních sdělovacích prostředků i fakt, že někteří z nich už předem ohlašovali, že se počítá s krveprolitím.

Do tohoto rámce plně zapadá i skutečnost, že byla dána do oběhu nepravdivá zpráva o smrti jednoho z účastníků této demonstrace," znělo otištěné stanovisko předsednictva Okresního výboru KSČ v Bruntále.

Rok 1990

Okupanti odcházejí

V Bruntále se nacházelo sovětské velitelství 31. tankové divize, dále 1143. protiletadlový raketový pluk, 84. průzkumný prapor, 692. spojovací prapor, 400. prapor chemické ochrany, 911. prapor materiálního zabezpečení a 231. zdravotnický prapor. Po odsunu okupačních vojsk zde zůstala velká ekologická zátěž a vybydlené panelové domy.

Bruntál hledal nové využití areálu bývalých kasáren. Lokalita je dnes využívána k bydlení a pro podnikatelské účely. Je ale stále vnímána v negativním významu jako periferie, protože zde žije řada sociálně nepřizpůsobivých lidí.

>> Z předsedů národních výborů se stali starostové. Předseda/starosta Krnova Jaroslav Vrzal tak dlouho čelil kritice, že za minulého režimu horlivě prosazoval politiku komunistické strany, až ze své funkce v říjnu 1990 odstoupil. Nahradil ho Bedřich Marek.

>> Vznikla iniciativa za obnovení okresu Krnov.

>> V červenci začali řidiči nakupovat benzín do zásoby, protože bylo oznámeno zdražení. Na pumpách se tvořily takové fronty, až bylo zakázáno čerpat do kanystrů. Některé dny benzín prodávali jen sanitkám, policii a požárníkům, zatímco ostatní museli čekat, až přijede cisterna doplnit zásoby.

>> Odsun sovětských vojsk z Krnova trval dva týdny. Poslední transport odjel z nádraží 25. března 1990. V Krnově zůstalo pár vojáků na úklid kasáren.

Rok 1991

Oprava kostela na Uhlířském vrchu

Spisovatel Karel Ptáčník v jednom ze svých románů inspirovaných jeho životem v Bruntále popisuje, jak se zřítil kostel poddolovaný těžbou tufů. Poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu skutečně kvůli těžbě hrozilo zbourání, ale největší škody napáchala sovětská okupační armáda a čeští vandalové.

Slavnostní poutě se zde konaly až do roku 1970, pak přišel jejich zákaz. Kostel chátral, řádili v něm sovětští vojáci, zloději a vandalové. Vnitřek byl poničen, fasáda počmáraná sprostými obrázky a nápisy v češtině i azbuce. Z jeho bohatého mobiliáře se podařilo zachránit jenom několik obrazů a soch.

V roce 1991 začala jeho rekonstrukce, o dva roky později, v roce 1993, byl poutní kostel Panny Marie Pomocné vysvěcen za účasti arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Jana Graubnera, metropolity moravského. Této události se zúčastnilo mnoho občanů Bruntálu, z širokého okolí i německých turistů. Od roku 2004 je osvětlen a bruntálský řezbář František Nedomlel vyrobil i jedinečnou křížovou cestu.

>> Začala generální oprava spořitelny, která je dnes součástí krnovské radnice.

>> Na všech úřadech se Československo mění na Českou a slovenskou federativní republiku ČSFR.

>> Finanční úřad v Krnově chce od města koupit honosnou továrnickou vilu mezi Zacpalovou a Revoluční ulicí, ve které sídlí. Zastupitelstvo bylo proti. Když po letech splaskla bublina na trhu nemovitostí, město se marně snažilo tuto vilu prodat a muselo jít s cenou dolů.

Rok 1992

Masakr zpěvných ptáků

Případ vybíjení zákonem chráněných zpěvných ptáků zasáhl celou republiku. V bruntálském hotelu v lednici v pokoji italských lovců našli policisté zastřelené ptáky. Další našli v místě jejich lovu, v honitbě v Dívčím Hradě, celkem šlo zhruba o tři sta ptáků. Většinou šlo o skřivany, těch bylo uloveno 230 kusů.

Pak to byli lindušky luční, konopky obecné, stehlíci, zvonci zelení, konipasi a strnadi. Italští lovci se podivovali, za lov si řádně zaplatili a neměli prý tušení, že u nás je lov zpěvného ptactva zakázán. Čeští organizátoři nezákonného odstřelu zpěvného ptactva. později u soudu dostali podmínku 1,5 roku.

>> Vznikla koncepce městské policie.

>> Své služby Krnovu nabídla Armáda spásy.

>> První pokus zpoplatnit parkování na krnovském náměstí částkou 5 korun za hodinu.

>> Na Osoblažsku vzniká chaos při předávání autobusových zastávek ČSAD Osoblažské dopravní společnosti.

>> Krnovská nemocnice si pořídila první tomograf.

>> V telekomunikačních výkopech u kostela sv. Martina narazili na jámu plnou lidských kostí. Než byly práce přerušeny, bylo na skládku vyvezeno několik nákladních aut plných ostatků.

Rok 1993

Medvěd zdevastoval úly

Včelař Jan Durďák z Moravskoslezského Kočova našel v květnu své úly u Meziny zničené. Vše svědčilo o tom, že je zničil medvěd, našly se otisky zubů, drápů, vyžraný vosk z medem. O pár dní později medvěda spatřily lesní dělnice mezi Razovou a Karlovcem. Medvěd se před nimi údajně vztyčil a zamručel. Pak už se žádné hlášení o výskytu medvěda neobjevilo.

>> Všechna média píší o italských lovcích, kteří v Dívčím Hradě lákali vzácné dravce na mechanickou vábničku vyrobenou ze skřivana. Organizátoři zavrženíhodného lovu později u soudu dostali podmínku.

>> Krnov navštívila 18. března 1992 delegace z Ameriky. Město Yukon ze státu Oklahoma chce s Krnovem uzavřít smlouvu o partnerství. Dalšími partnery se stal německý Karben a italské Povegliano.

>> Občané Býkova-Láryšova rozhodli znovu se stát samostatnou obcí. Po odpojení tohoto satelitu musel Krnov oželet část obyvatel a smířit se s tím, že se zmenšil.

>> Krnov 25. března 1992 vstoupil do 1. slezské banky. S vidinou, že pobočka banky bude v Krnově, slíbilo zastupitelstvo do ní vložit kapitál 30 milionů. Za pár let Krnov hořce litoval.

>> Starosta Krnova Bedřich Marek 14. dubna 1992 přijal velvyslance Iráku Munthera Ahmeda Al-Mutlaka. Ten přijel jednat se Strojosvitem o zakázce za pět miliónů dolarů. Po válce v Kuvajtu neměl Husajnův Írák ve světě moc dobrou pověst.

Rok 1994

Pronájem nemocnice

Nemocnice v Bruntále byla pronajata soukromé společnosti Brumeda. Pronájem byl prezentován jako snaha o lepší prosperitu a větší spokojenost pacientů. Vývoj však ukázal bohužel něco naprosto jiného, byl to jen začátek úpadku. Hospodaření firmy v nemocnici skončilo s dluhy a význam nemocnice v Bruntále upadal.

Stěžejním zdravotnickým zařízením v okrese se postupně stala nemocnice v Krnově, v Bruntále se zavíralo jedno oddělení za druhým a omezovala se zdravotní péče.

>> Začíná zlatá éra secesní kavárny v objektu krnovské radnice.

>> Prior po privatizaci zkouší v Krnově působit jako Pramix.

>> Ivo Výboch z Krnova se stává předním českým průkopníkem v uměleckém tetování kůže.

>> Zastupitelé se smiřují s tím, že dostavba náměstí Minoritů měšťanskými domy s podloubím a postavení repliky středověké městské brány je jen utopická vize.

>> Symbol Krnova, socha Neptuna, je v takovém stavu, že musí navždy skončit v interiéru se stálým klimatem.

>> Po volbách se na pár týdnů stal starostou Krnova Jiří Vodička z ODS. Bez vědomí svých spolustraníků si vyjednal hlasy komunistů. Pravicové strany byly zděšeny tajnou spoluprací s komunisty. Na nejbližším zasedání starosta Vodička končí a je zvolen staronový starosta Marek a místostarostové Vocelka a Hubík.

Rok 1995

Devastace Společenského domu

V rámci privatizace podniku Restaurace a jídelny se tři roky nedařilo prodat Společenský dům v Bruntále. Teprve v roce 1995 jej koupil za 8,7 milionu korun podnikatel z Prahy. Ten ale nechal významný objekt v Bruntále dál bez provozu chátrat.

Společenský dům se stal sídlem bezdomovců, ostudou města a také prostředkem politického boje. Lidé na neutěšený stav poukazovali a spílali radnici, která s tím ale neměla nic společného. Teprve v roce 1999 město Bruntál objekt koupilo a o sedm let později nechalo opravit.

POZNÁMKA: Tak nějak to bylo

Redaktor Krnovského Deníku Fidel Kuba.Dnes se ohlížíme za prvními roky po listopadu 1989. Mě konec monopolu KSČ zastihl v profesi čističe kanalizací. Na skládce u Guntramovic jsem sypal fekálie z multikáry přímo na portréty Lenina a Stalina, které tam před námi vyhodila sovětská armáda. Užíval jsem si to s pocitem bezpečného žertovného odboje.

Pak se z prodejny Svazák stal Melantrich. Gottwaldova ulice se stala Soukenickou, park Lidových milicí Městským parkem a park Československo-sovětského přátelství byl opět Chařovský. Ulice 25. února se přejmenovala na Sv. Ducha, Sovětské armády na Mïkulášskou a z náměstí Karla Marxe bylo náměstí Minoritů. Lidé si zvykali, že Leninova ulice už je Nádražní, ulice Julia Fučíka nese jméno po Jaroslavu Seifertovi, z náměstí Hrdinů SSSR zbylo náměstí Hrdinů a divadlo přišlo o přívlastek Julia Fučíka.

Když se rozkřiklo, že sovětská vojska odtáhnou, předseda národního výboru Jaroslav Vrzal napsal ministru obrany Miroslavu Vackovi, že v krnovských kasárnách už žádnou posádku nechceme. Krnováci totiž nad projektem architekta Vlastimila Zillicha snili o tom, jak kasárna, změníme na školní městečko, díky kterému se staneme epicentrem vzdělanosti a pilířem školství.

Odpověď ministra na Vrzalův dopis byla kladná, takže vojenská posádka v Krnově už není. Bohužel tu není ani žádné studentské městečko. Taková to byla doba naivity, ideálů, nezkušenosti, velkých očekávání a překotných změn.