„Senioři mají nárok na stejnou pozornost, jakou věnujeme třeba dětem a mládeži. V současnosti proto hledáme partnery, kteří by s námi do podpory seniorů šli, a zjišťujeme, co jim mohou a chtějí nabídnout. Zároveň musíme vyřešit způsob kompenzace. Zda rozdíl v ceně bude město doplácet poskytovateli služby, nebo přímo seniorům,“ uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška.

„Senioři ve věku 65 a více let v Krnově mají dostupnější návštěvu bazénu v městských lázních, ledové plochy na zimním stadionu Krystal a koupaliště. Od dubna za vstupenku do bazénu a na koupaliště zaplatí polovinu běžné ceny, o 45 procent mají nižší také vstupné na bruslení veřejnosti,“ upřesnila systém slev mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Využívají senioři tyto výhody? „Ze statistiky návštěvnosti bazénu vyplývá, že slevu v květnu využilo 141 osob, v červnu 182 a v září 143 osob. Senioři rovněž využili zlevněné vstupné na koupaliště v počtu 55 osob v červnu, 113 v červenci a 233 osob v srpnu. Bruslení pro veřejnost bylo zahájeno teprve v polovině října,“ odpověděl Vladislav Skopal ze společnosti Technické služby Krnov.

Další rozšíření slev na sportovní aktivity chce město řešit ve spolupráci s těmi, kterých se týká. „Chceme zjistit, jakým volnočasovým aktivitám by se rádi věnovali, ale nemohou si to dovolit kvůli omezenému rozpočtu,“ uvedla radní Helena Mezírková, která o zvýhodnění seniorů v oblasti volnočasových aktivit dlouhodobě usiluje. Co tedy mohou senioři udělat? „Mohou své tipy na aktivity až do konce listopadu sdělit osobně Anetě Janouškové v budově krnovské radnice nebo jí poslat e-mail na ajanouskova@mukrnov.cz. Na stejný e-mail se mohou hlásit také provozovatelé sportovišť, kteří se chtějí zapojit,“ informovala Dita Círová.

Ilustrační snímek.
V některých obcích okresu Bruntál by se voliči obešli bez ODS i ČSSD