„Ta je nabízena k prodeji, ale vzhledem k ceně a rozpočtu města si ji v současné době nemůžeme dovolit koupit. Je otázkou, zda bude vůbec v době, kdybychom chtěli tuto myšlenku realizovat, k dispozici,“ upozornil starosta Břidličné Bohumír Kamenec. Myšlenkou realizace Domu s pečovatelskou službou se zabývá i řada okolních obcí. „Přesto se domníváme, že právě lokalita Břidličné je vzhledem k dostupnosti lékařů, obchodů a dalších služeb optimální,“ řekl starosta Kamenec.

Záměr je zatím ale pouhou ideou. Dům by ale město potřebovalo jako sůl. „Je nesporným faktem, že obyvatelstvo v našem regionu stárne,“ souhlasil starosta Kamenec. Klienty plánovaného střediska by byli nejen starší, zdravotně a pohybově omezení lidé, ale i občané osamělí. Ti by mohli mezi novými sousedy najít přátele, kteří by jim pomohli nalézt další smysl žití. „Podle nás by DPS mohl sloužit i jako denní stacionář, kdy starší lidé nechtějí být sami a v odpoledních hodinách by se vraceli ke svým blízkým, kteří se vrací ze zaměstnání,“ dodal starosta.