Dvouletý cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti otevřeli letos poprvé ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno. Univerzita je zájmovým studiem seniorů. „Přednášky obsahují témata klíčových oborů všech fakult brněnské univerzity. Jsou doplněny o aktuální informace, například z oblasti práce s počítačem a dále o zajímavou regionální problematiku z oblasti přírodních věd,“ řekla studijní referentka bruntálské školy Radka Mikudíková.

Senioři si studium pochvalují. „Jsem tu dnes poprvé. Jsem ráda, že si mohu zopakovat, co jsem už třeba mohla zapomenout. Dozvím se i něco nového,“ řekla Vlasta Helingerová ze Světlé Hory. Také Zdeněk Konvalinka z Bruntálu si studium užívá: „Získávám informace z oborů, o kterých člověk ví málo nebo vůbec nic. I praktická část studia je poutavá. Práce na počítači, s internetem, minule jsme probírali daně. To není k zahození.“

S kamarádkami Miluškou Tovaříkovou a Verou Kudlovou chodí na univerzitu třetího věku studovat i Marie Antonová z Bruntálu: „Od studia si slibuji hlavně rozšíření obzorů o nových trendech. Také je příjemný kontakt s lidmi srovnatelného věku. Navzájem si předáváme zkušenosti, chceme mít všeobecný přehled“.

Senioři mohou využívat zdarma počítače školy, ke studiu se scházejí jedenkrát týdně. Poprvé přednášela Jana Stávková z Brna o vývoji vysokého školství ČR a jeho přibližování zemím EU, podruhé profesorka bruntálské školy Radka Kotoučková shrnula daně, naposledy se studenti dozvěděli od soukromého zemědělce Petra Trávníčka ze Šumperska o ekologických potravinách. Výsledkem jejich snažení je osvědčení o absolvování univerzity.

Škola na projektu v žádném případě nevydělává. „Bereme univerzitu třetího věku jako morální povinnost nejvýznamnější zemědělské školy v regionu komplexně vzdělávat,“ uvedl ředitel školy Ladislav Konopka. Zemědělské vzdělávání prochází na škole zásadní obrodou. „Připravujeme významné rozvojové projekty ve spolupráci s agrární komorou a úřadem práce, které povedou ke zřízení špičkového oboru pro výuku zemědělství,“ dodal ředitel Konopka.