Akci Březen měsíc knihy pomalu nahrazuje měsíc internetu. Veřejné knihovny toto moderní médium v současnosti přibližují začínajícím uživatelům, mezi které patří nejen nejmladší děti, ale také senioři. Letos na kurzech v krnovské knihovně pokořilo nástrahy internetu pětadvacet seniorů.

Loni se celostátní akce knihoven poprvé zaměřila na to, jak naučit využívat internet handicapované skupiny obyvatel, především seniory, nezaměstnané a matky na mateřské dovolené. Záměr se setkal s velkým úspěchem. Proto krnovská knihovna opět nabídla těmto skupinám možnost bezplatně získat formou kurzů základní počítačovou a internetovou gramotnost.

„Měli jsme tolik zájemců o účast, že jsme museli bohužel některé odmítnout,“ přiznala Radka Kaňoková, která spolu s kolegou Petrem Munclingerem v knihovně kurzy vedla. „Našimi žáky se stali v naprosté převaze senioři, tedy lidé ve věku nad šedesát let. Maximální kapacita byla naplněna. O něco odvážnější byly ženy,“ doplnila Kaňoková.

Do "lavic" zasedli po téměř půl století

Do kurzů se přihlašovali dokonce zájemci, kteří nejsou v knihovně registrováni, takže kromě získání počítačových dovedností současně objevili možnosti, které krnovská knihovna nabízí. „Získali jsme nové stálé klienty. Mnozí ani nevěděli, jak dnes knihovna vypadá a jaké poskytuje služby,“ potvrdila Radka Kaňoková.

Většina účastníků kurzů se po téměř půlstoleté přestávky stala znova žáky s povinností učit se. Seznámení s výpočetní technikou bylo pro mnohé životní premiérou.

Oba instruktoři si pochvalují, že přístup frekventantů k problematice byl od počátku neuvěřitelně pozitivní a aktivní. Jejich odhodlání zkrotit myš bylo obdivuhodné. „Naši žáci ocenili neformálnost kurzů, ocenili možnost určit si probíranou látku přímo podle svých představ a domlouvat si lekce individuálně,“ přiznala Kaňoková.

Přes internet nachází nové přátele

Některé absolventy kurzů pokroky tak povzbudily, že se odvážili využít nabídky Slezské univerzity a pokračovat ve zdokonalování svých dovedností na Akademii třetího věku. Další se rozhodli k nákupu nového počítače a hrdě odmítli staré stroje po svých vnucích.

Pomocí počítače také našli nové přátele se shodnými zájmy a zjistili, že i v důchodovém věku je stále co objevovat. Přestože oficiálně kurzy počítačové gramotnosti v knihovně skončily, všichni jejich absolventi mohou pro radu za svými instruktory přijít kdykoliv. Podobný kurz plánují knihovníci na podzim. (voz)