Senioři se učili moderním technologiím v Základní škole a Mateřské škole v Andělské Hoře. V polovině září se ve speciálních kurzech učili používat počítač, odesílat e-maily, pracovat s internetem a zacházet s platební kartou či internetovým bankovnictvím.

„Šlo zejména o seniory, kteří až doposud neměli příležitost se blíže seznámit s moderními prostředky současných informačních technologií a mají zájem o základní vzdělání v této oblasti," řekl ředitel andělskohorské školy Jan Vavřík.

Výuka byla bezplatná, což mnohdy motivovalo i jinak velmi „bojácné" seniory k tomu, aby překonali ostych a strach z neznámého. Při výuce si navzájem pomáhali i radili. „Projekt Senioři komunikují je skvělým příkladem toho, jak v praxi může fungovat princip mezigenerační solidarity," uvedl Vavřík.

Ve stejné škole probíhá také projekt Buben jako cesta Senioři bubnují, kterého se účastní začínající bubeníci z Ostravy. Projekt je předchůdcem vznikající Univerzity třetího věku v andělskohorské škole.