Po roce 1946 závod nesl název Továrna na kovové zboží Adolf Grohmann a syn pod národní správou Vrbno ve Slezsku.

„Od 1. ledna 1947 je závod včleněn pod národní podnik Kovoprůmyslové závody Praha a nese název KOH-I-NOOR," připomněl historii bývalý šéfkonstruktér lisoven Zdeněk Řehulka.

Od 1. ledna 1953 se závod stal samostatným podnikem Ministerstva těžkého strojírenství. Lisovny nových hmot Vrbno pod Pradědem (LNH) vznikly o rok později s šesti závody: ve Vrbně, Leskovci nad Moravicí, Chuchelné, Mikulovicích, Lutíně a později i v Budišově.

Prvním ředitelem podniku jmenovali Františka Korandu, 
v roce 1959 jej nahradil Jan Jeřábek z Uničovských strojíren. První větší akcí nového podniku LNH byla v roce 1956 výstavba haly generálních oprav v závodě Vrbno. V roce 1958 adaptoval závod Vrbno bývalé sklady papíren v Bruntále na provoz lisovny termosetů. V letech 1961 až 1962 vznikala nová hala nástrojárny a k ní přilehlá administrativní budova podnikového ředitelství.

Závod dále rostl, před nově jmenovaným vedením podniku a závodů v 70. letech stály úkoly pro zajištění zvýšených požadavků na plastové díly. Řadu zakázek zadávala armáda. V roce 1987 v důsledku výstavby vodního díla Slezská Harta skončil závod Leskovec.

„V 80. letech se začaly výrazněji projevovat důsledky nezajišťované obnovy a modernizace strojních kapacit, jak v oblasti výroby plastových dílů v lisovnách, tak i v nástrojárnách," uvedl Zdeněk Řehulka.

Podnik do roku 1990 dosáhl zhruba 3700 zaměstnanců. Produkce výrobních kapacit vzrostla z 1600 tun výlisků v roce založení podniku na 23 000 tun v době rozpadu podniku v roce 1990. Po roce 1989 lisovny prošly privatizací. K 1. říjnu 2004 závod přejmenovali na Advanced Plastics.

Dne 20. prosince 2006 byla firma začleněna do koncernu Husqvarna Group, spolu se změnou názvu firmy. Dále zde pokračuje kooperační výroba plastových dílů a montáží.

close . zoom_in

Hromadná fotografie mladých zaměstnanců LNH Vrbno pod Pradědem před podnikovým zájezdem do Krakova a Osvětimi v roce 1961.

Lisovny byly darem z nebes

Lisovny nových hmot a práci v nich mnozí pamětníci, stejně jako bývalý zaměstnanec Zdeněk Řehulka, považovali za nedílnou součást svého života.

„Sám jednoznačně konstatuji, že založení průmyslu zpracování plastů před šedesáti roky bylo pro město Vrbno pod Pradědem a vůbec celý náš region z pohledu dnešní situace v některých průmyslových odvětvích opravdu darem z nebes," pokyvoval Zdeněk Řehulka.

Je jen dobře, že tento plastikářský obor ve městě nezanikl a má své nástupce podobně, jako je to v případě pár sklářů. „Podnik inspiroval vznik dalších nových provozů ve Vrbně pod Pradědem, majících své kořeny v bývalém podniku Lisovny nových hmot. Jsou to firmy Paňák, nástrojárny IPG a ATQ, Jelínek Trading a další drobní živnostníci v oboru," uvedl Zdeněk Řehulka.

Totiž ne všechny závody a podniky měly to štěstí.

Co by bylo v současnosti bez tohoto průmyslu Vrbno pod Pradědem, pyšnící se v minulosti titulem nejprůmyslovější město na počet obyvatel v celé Československé socialistické republice, zamýšlí se bývalý zaměstnanec.

„Stačí připomenout, že náš okres dosáhl k 1. lednu 2015 nejvyšší úrovně nezaměstnanosti v celé České republice. Jaká by asi byla ve Vrbně? To si uvědomuji, když jdu okolo smutných pomníků minulosti: Moravolenu, Dřevokombinátu, skláren," dodal.

close . zoom_in

Podnikový ředitel Jan Jeřábek (vpravo) se Zdeňkem Řehulkou (uprostřed), služební cesta do Londýna v roce 1969.

Kdo je 
Zdeněk Řehulka

Do Lisoven nových hmot nastoupil po absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické Olomouc v roce 1957. Pracoval jako konstruktér forem, po třinácti letech jako vedoucí konstrukce závodu Vrbno, od roku 1972 do roku 1990 jako šéfkonstruktér n. p. LNH.

Po rozpadu podniku od roku 1990 působil znovu jako vedoucí oddělení konstrukce a 
v letech 1997 až 2010 jako vedoucí oddělení nových aplikací v nástupnické organizaci Husquarna Group. V 72 letech důchodce, autor odborné publikace z oboru zpracování plastů, vydavatel Nakladatelství CERM Brno – 2013.