Tento robot s označením Versacell X3 propojuje tři různé automatické analyzátory vzorků krve a tkání.

Nový přístroj urychluje a zjednodušuje manipulaci s biologickými vzorky, takže v laboratoři dokáže zajistit lékařům mnohem dříve nezbytné informace. Rychlost ocení lékaři například u pacientů krnovského iktového centra, aby mohli co nejdřív přistoupit k účinné léčbě stavů po mozkových příhodách.

Přes sto analýz

Dosavadní starší typ robotického systému pracoval pouze se dvěma analyzátory.

„Nyní může laboratoř z jednoho umístění vzorku provést v optimálním čase více než sto různých analýz počínaje základními vyšetřeními, jako jsou glukóza, bílkoviny, cholesterol, jaterní testy, přes ukazatele srdečního selhání nebo zánětlivých stavů, až po různé hormony, vitaminy nebo celou skupinu parametrů pro sledování nádorových onemocnění," vysvětlil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Dosud nemocnice ve své centrální laboratoři využívala dva imunochemické analyzátory, které obsluhoval starší typ robotického systému. Poté, co laboratoř vybavili dalším biochemickým analyzátorem, bylo potřeba zajistit i automatizovaný systém, který propojí všechny funkční analyzátory do jednoho integrovaného celku.

Dodávající firma byla ochotna těmto požadavkům vyjít vstříc a zajistit nově vyvinutý systém.

Urgentní vzorky

„Systém má vyčleněný prostor pro vkládání urgentních vzorků se zrychleným způsobem zpracování, sleduje stav rozpracovanosti jednotlivých vzorků a ovládá všechny připojené analyzátory. To vše s jedním člověkem u jedné obrazovky. Stačí jediné propojení s laboratorním informačním systémem pro on-line přenos požadavků na vyšetření a zpětný přenos výsledků," dodává primář krnovské centrální laboratoře Václav Štemberk.

Instalované řešení citelně zjednodušuje manipulaci se vzorky a celou logistiku průchodu vzorků laboratoří.

U robotického systému rychlost a přesnost manipulace převyšuje jak ruční přenášení vzorků, tak starší systémy využívající k manipulaci se vzorky takzvané transportní dráhy. Vyčleněný prostor pro vkládání urgentních vzorků je významný nejen pro potřeby iktového centra u pacientů indikovaných k trombolýze, ale i pro ostatní jednotky intenzivní péče.

Systém Versacell X3 napomáhá akreditované laboratoři krnovské nemocnice zkrátit čas od příjmu vzorků v laboratoři po vydání výsledků.