Doma mají mnozí obyvatelé okresu mnoho nepotřebných věcí, které mohou skvěle posloužit jiným lidem. Sbírka proběhne v Karlově Studánce v garáži mezi poštou a lázeňským domem Opava a ve Václavově v bývalé mateřské školce. „Darovat můžete letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (i zbytky), domácí potřeby - nádobí, skleničky - vše jen funkční, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky,“ vyzvala případné dárce uskutečňovatelka projektu Pavla Skrutková.

Obyvatelé okresu mohou výrazně pomoci i poskytnutím veškerého poškozeného textilu, který by jinak skončil v popelnicích a který je dále ekologický zpracován. „Na třídění i zpracování materiálu se podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění z výkonu trastu, lidé bez domova a lidé těžko umístitelní na trhu práce,“ podotkla Pavla Skrutková. Z ekologického hlediska však nelze převzít ledničky, televize, nábytek, počítače ani dětské kočárky. Transport by těmto předmětům neprospěl. Vítány jsou i příspěvky na dopravu do Broumova.

V Karlově Studánce se uskuteční sbírka 27. dubna od 15 do 18 hodin, 28. dubna od 15 do 18 hodin. Ve Václavově 27. dubna od 17 do 18 hodin a 28. dubna od 10 do 12 hodin. Bližší informace dárci získají na telefonech 724 089 584 a pro Václavov 776 736 637 a 554 742 086. „Děkujeme za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci. Také naše díky patří starostce obce Václavov Jarmile Pavlíkové za poskytnutí prostoru pro sbírku a také Evě Procházkové za ochotnou pomoc při sbírce,“ dodala Pavla Skrutková. Webové stránky s upřesňujícími údaji jsou na internetu na adrese http://www.diakoni ebroumov.org/.