Nové automobily jsou na vysoké technické úrovni a kromě toho jsou vybaveny moderními přístroji, které využije posádka sanitky při záchraně lidských životů. Cena jednoho vozidla i se zdravotnickým vybavením dosahuje téměř tří milionů korun. Jedno z vozidel jezdí v Krnově jako Rychlá zdravotnická pomoc a po najetí potřebných kilometrů bude využíváno jako Rychlá lékařská pomoc.

Druhé vozidlo bylo zařazeno na stanoviště záchranné služby do Města Albrechtic. To bude po celou dobu mít v posádce jen řidiče záchranáře a zdravotní sestru. Osoblažsko je velmi rozsáhlou oblastí a nové vozidlo bude schopno na potřebné místo dorazit dle řidičů záchranek rychleji. Původní automobily budou vyřazeny a vozidla s nejvyšší technickou kvalitou budou ponechána jako rezervní.