Centrální krnovský park Smetanovy sady je přes sto let chloubou města, ale poslední dobou je na něm znát, že také stromy stárnou. Nejviditelněji se zub času a solení komunikací projevují na usychajících lípách, které lemují Smetanův a Dvořákův okruh. Protože Město Krnov nechce nečinně přihlížet pomalému procesu zkázy parku, rozhodlo, že Smetanovy sady a přilehlé okolí zrekonstruuje.

K tomuto účelu si v současné době nechává zpracovat projektovou dokumentaci. „Jejím cílem je komplexní řešení obnovy vegetačních a architektonických prvků včetně navržení rekonstrukce stávajícího vybavení a doplnění o nové funkce. Dokumentace bude vypracována na úrovni studie a ve variantách umožňujících diskutovat nad možnostmi dalšího vývoje parku. Už teď je jasné, že rekonstrukce sadů bude velmi nákladná a rozložená na řadu let,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově Rostislava Rollerová.

Projektant – firma z oboru zahradní architektury a krajinářství Zahrada Olomouc s.r.o. – musí vyřešit okruhy zadání, kterými jsou regenerace, obnova, případně přestavba stávajících vegetačních prvků, popřípadě doplnění o květinové záhony a stínomilné rostliny, rekonstrukce stávající cestní sítě, včetně cyklostezky, změna trasování cest a povrchů s ohledem na řešení celkové koncepce parku, nastiňující nových svítidel veřejného osvětlení, návrh řešení altánu včetně jeho využití, umístění informační tabule u parku s informacemi o jeho historii, doplnění prostorů o prvky rozšiřující možnosti krátkodobé rekreace obyvatel a návštěvníků parku, návrh umístění dřevěných soch z výtvarných sympozií, řešení vodních nádrží a navrhnout jednotlivé etapy rekonstrukce sadů.

Město vyčlenilo na projektovou dokumentaci 235 tisíc korun. Smetanovy sady, které obklopují historické jádro města, vznikly v místě městských hradeb srovnaných se zemí v 80. letech 19. století. Nově vzniklé plochy byly tehdy rozebrány na stavební parcely a parkové plochy.

„Park byl sadovnicky řešen celkem standardně. Vznikly zde aleje, promenády, nechyběly menší stavby jako altán, jezírko, skříňka na barometr nebo sochy. V sadech je kromě klasických parkových dřevin, jako jsou lípy nebo javory, i několik zajímavostí, například turecká líska nebo nádherné platany,“ přiblížil Smetanovy sady zahradní architekt Petr Ondruška.