Před rokem 1968 i v roce samotném to vypadalo nadějně. Zdálo se, že se tehdejší Československo dostává postupně z područí sovětské nadvlády.

Sověti ale nepřipustili, aby jejich západní satelit zažil víc demokracie, proto zorganizovali vojenský vpád ozbrojených armád do země. V noci na 21. srpna tak i do Bruntálu vtrhli polští vojáci, aby zajistili i zde všemi možnými prostředky zachování socialismu a zabránili tak reformním snahám.

„Dvě hodiny po půlnoci stáli Poláci s tanky u dnešní banky v Revoluční ulici v Bruntále. A protože neznali město a bloudili, byli nuceni počkat až do šesti hodin do rána na regulovčíky, kteří řídili pohyb vojska městem," popisoval pamětník Josef Cepek. V Bruntále tehdy vypukl zmatek: ženy hlasitě plakaly, muži nadávali.

„Vyděšení jsme byli všichni, jediné zprávy jsme se dozvídali z rozhlasu po drátě," uvedl Josef Cepek.

.

Petice proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy se podepisovala i na Okresním národním výboře v Bruntále. Foto: Ondřej Mička

Rozhlas sice po vstupu vojsk ovládla silná cenzura, na rozhlas po drátě však komunisté jaksi pozapomněli, takže vysílal bez omezení dál. Přiznal to později i ředitel Ústřední správy spojů a současně člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa Karel Hoffmann. Jeho úmyslem bylo v roce 1968 zabránit odvysílání takzvaného Provolání Všemu lidu ČSSR, za což byl po roce 1989 obžalován z vlastizrady. Odsouzen nikdy nebyl.

Vraťme se do Bruntálu. Lokální noviny navzdory zesilující cenzuře stále fungovaly, a po 21. srpnu přinášely stanoviska a prohlášení okresních orgánů, Okresního národního výboru i Okresního výboru Komunistické strany Československa.

„Vyjadřovaly odmítnutí invaze a mnozí na svá prohlášení později v době normalizace doplatili," sdělil Cepek.

.

Společenský dům v Ruské ulici v Bruntále v obležení vojenskou okupační technikou. Foto: Ondřej Mička

Našli se prý i tací, kteří naopak s okupací souhlasili, v prvních dnech však byli v menšině.

Zhruba po týdnu okupace Bruntálu odveleli polská vojska do Čech. Jen co Poláci odtáhli, ve městě je vystřídali Sověti. „Lidé byli nešťastní, zmatení. Nikdo nevěděl, co bude. Byl to šok," dodal Cepek. Vzpomenul, že 2. září 1968 se v dnešní budově U Kelta v Nerudově ulici sešli příslušníci Sboru národní bezpečnosti se sovětskými vojáky, aby probrali otázky dopravy. Společným cílem bylo eliminovat počet dopravních nehod v Bruntále.

Fotografie z neblahých dnů okupace poskytli fotografové Vlastimír Brabenec a Ondřej Mička z Bruntálu. Ondřej Mička pořídil na vlastní nebezpečí snímky fotoaparátem Flexaret při svých jízdách po regionu jako pošťák rozvážející poštu.