„Bylo to úžasné, před kulturním domem nás přivítaly seniorky v dobových krojích a hostily nás slivovicí a chlebem se sádlem,“ popsala atmosféru slavnostního předávání cen starostka Ryžoviště Eva Lašáková. Každá oceněná obec se zde mohla znovu prezentovat. Vítězové převzali gratulace od ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka a hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského.

„Bude nám ještě poslán diplom a na účet nám přijde cena od Moravskoslezského kraje v hodnotě sto tisíc korun. Jak s penězi naložíme, to nemůžu říct. Rozhodovat bude zastupitelstvo obce,“ pokračovala Lašáková.

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. „Toto ocenění je odměnou hlavně pro spoluobčany za to, co se nám vloni povedlo. Myslím, že nám pomohlo dětské hřiště, které jsme si sami vybudovali, kulturní akce, které pořádáme, a snad nám pomohla i účast v soutěži O lidech s lidmi,“ sdělila Lašáková.

Z Moravskoslezského kraje se do soutěže organizované ministerstvem pro místní rozvoj, Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství přihlásilo deset obcí. Z okresu Bruntál to bylo Ryžoviště a Dolní Moravice. První místo a postup do celostátní soutěže ukořistily Bolatice z Opavska, druhá skončila Skotnice z Novojičínska, třetí pak Ryžoviště.

Zuzana Pršalová