Vedení města Rýmařov hledalo řešení, jak naložit s pozemkem v areálu bývalé vajíčkárny. Zájem o něj před nedávnem projevila developerská firma. Nejprve tam chtěla stavět Tesco, ale proti podobě supermarketu protestovali památkáři. Prodejnu Lidl vedení města původně zamítlo. „Chtěli jsme, aby kultura prodeje byla na určité úrovni,“ odůvodnil tehdejší rozhodnutí starosta Rýmařova Petr Klouda.

Na svém posledním zasedání, které se uskutečnilo před více než týdnem, jednalo městské zastupitelstvo o dalších možných řešeních. Podle první varianty by byl prodej pozemků možný za účelem výstavby Lidlu, pokud by rozloha prodejny byla maximálně 850 m2 a nakupující by zde měli k dispozici samostatné obchody řeznictví a pekařství.

Druhý návrh počítá s Tescem, cena pozemku i způsob prodeje je ale pro město méně výhodná. V tomto případě by se muselo uskutečnit nové výběrové řízení s jinými podmínkami prodeje, které by počítaly i s demolicí bývalé vajíčkárny. Za demolici vajíčkárny, úklid a úpravu pozemků, tak jak navrhuje třetí varianta, by město zaplatilo více než pět milionů korun.

Poslední varianta, nazvaná Jiná stavba, by zahrnovala předání podkladů jako u varianty třetí. Podání nabídky na projekční a inženýrskou činnost na jinou stavbu pro investici města, ČR, EU za cenu přibližně 1,1 milionu korun.

V živé diskusi, jenž doprovázela výběr nejvýhodnějšího řešení, tlumočil zastupitel Ladislav Žilka požadavek některých občanů města na výstavbu Tesca. Místostarosta Jaroslav Kala se přikláněl k výstavbě Lidlu s tím, že po dobu deseti let tento řetězec zachová samostatné prodejny uzenářství a pekařství, a že při nedodržení těchto podmínek bude řetězci hrozit sankce 500 tisíc korun.

Městští zastupitelé nakonec odsouhlasili variantu první, tedy prodejnu Lidl, což přinese do městské pokladny více peněz než ostatní návrhy. „Já osobně jsem proti veškerým stavbám supermarketů. Město ale potřebuje peníze na start jiných programů a projektů, které má v plánu, proto jsme hlasoval pro. Osobně jsem proti, pro jsem hlasoval z čistě pragmatických důvodů,“ sdělil městský zastupitel Ivan Sigmund.

Zuzana Pršalová, Jiří Konečný