Sociální služba Podhorská poskytuje svoji péči a služby nejčastěji seniorům, kteří využívají tuto pobytovou službu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jenž doprovází jejich pokročilý věk.

Cílem je, aby se uživatelé cítili sebejistí, spokojení a mohli navštívit místa či účastnit se aktivit, které je naplňují a poskytnou jim příjemné zážitky.

„Klienti, kteří jsou omezeni v pohybu, nemohou bez kompenzačních pomůcek, jako jsou právě mechanické vozíky, navštívit místa či instituce, které v běžném životě zdravý člověk navštěvuje, například úřady, pošty, knihovny, divadelní představení, či bohoslužby,“ upozorňuje vedoucí a sociální pracovnice Sociální služby Podhorská Miroslava Hořínková.

Dva nové mechanické vozíky slouží klientům Sociální služby Podhorská v Rýmařově.Dva nové mechanické vozíky slouží klientům Sociální služby Podhorská v Rýmařově.Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská, se souhlasem

Skvělými pomocníky jsou vozíky také pro personál. „Vzhledem k tomu, že pracoviště Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově čítá několik budov, kdy v jedné se nachází prostor sociální služby a v další budově pak ambulance a radiologické pracoviště, které v rámci zdravotní péče musíme kolikrát s klienty navštívit, a to za každého počasí, velmi oceňujeme také dvě pláštěnky pro vozíčkáře, které nám společně s mechanickými vozíky NADACE AGEL pořídila,“ dodává Miroslava Hořínková.

S NADACÍ AGEL nemocnice aktivně spolupracuje již třetím rokem. Mnoho společných projektů podpořilo a potěšilo klienty i pracovníky Sociální služby Podhorská v Rýmařově.

Nové přístroje v Podhorské nemocnici Agel v Bruntálu a Rýmařově.
Nové analyzátory v Bruntále a Rýmařově zrychlily vyšetření

Finanční podpora ze strany NADACE AGEL je různorodá, ať už se jedná o vytvoření nového zázemí v podobě nácvikové místnosti, vybavení společných prostor nebo zážitkových aktivit, jako jsou cannis terapie či kulturní vystoupení a představení, a další drobné i větší dary pro uživatele.

„Tentokrát děkujeme NADACI AGEL za podporu formou zakoupení dvou mechanických vozíků – jednoho standardní velikosti a jednoho s vyšší nosností, který je vhodný pro bariatrické pacienty. Pořízením těchto dvou kompenzačních pomůcek můžeme podpořit rozvoj soběstačnosti klientů v pohybu. Klienti s omezenou schopností pohybu a chůze mohou trávit více času mimo lůžko a pokoj, mohou být v bližším kontaktu se svým sociálním okolím a účastnit se společných aktivit a společenských akcí, které pro své klienty pracovníci sociální služby pořádají,“ přibližuje na závěr nejnovější spolupráci Miroslava Hořínková.