„Pro naše klienty připravujeme běžně společné aktivity a vzdělávací či léčebné programy. Co se zvířecích terapeutů týká, loni jsme několikrát přivítali ve spolupráci s Nadací AGEL v prostorách naší sociální služby canisterapeutické pejsky z organizace Canisterapie ARIS. Novinka v podobě návštěvy koníka je milou změnou,“ řekla Miroslava Hořínková, sociální pracovnice a vedoucí Sociální služby Podhorská.

Takzvaná hiporehabilitace podle ní měla velký vliv na vnímání a sebereflexi všech klientů, kteří se akce zúčastnili. „V rámci skupiny jsme diskutovali na téma koní, zabrouzdali jsme do minulosti jednotlivých klientů a zavzpomínali s nimi na doby, kdy někteří žili jako děti na statku, a kromě koní chovali s rodinou také skot a další hospodářská zvířata,“ popisovala.

Dva nové mechanické vozíky slouží klientům Sociální služby Podhorská v Rýmařově.
Klientům sociální služby Podhorská v Rýmařově slouží nové vozíky

Dodala, že podle jejich zkušeností je zvíře ideálním prostředníkem mezi klientem a terapeutem či sociálním pracovníkem. „V přítomnosti psa, koně nebo jakéhokoliv dalšího zvířete klienti často zjihnou a sami projeví zájem o rozhovory navazující na daná témata. Také přímý kontakt se zvířetem, jeho pohlazení a dotek mají významný vliv na uvolnění a relaxaci klientů,“ vysvětlila Miroslava Hořínková.

Co je hiporehabilitace

Hiporehabilitace je specifický proces terapie, který využívá komplexní léčebné působení koně. Kontakt zvířete s pacienty nabízí široké spektrum terapií, z nichž nejčastější využívanou formou je rehabilitace, ergoterapie nebo také psychologie.