Pro Marii Volkovou, která ve zdravotnictví pracuje 45 let, je to další významné ocenění. V roce 2012 uspěla v celostátní soutěži Sestra roku a stala se držitelkou Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

V soutěži Moravskoslezská sestra 2022 jí odborná porota udělila ocenění nejlepší porodní asistentka. „Jsem šťastná a dojatá. Slavnostní předávání ve Valdštejnském sále mělo úžasnou atmosféru, kterou jsme si všichni náležitě užili. S Českým červeným křížem spolupracuji již od roku 1975. Gró naší práce v místní skupině je práce v ošacovacím středisku. Převzetí vyznamenání za dlouholetou práci pro Český červený kříž mě samozřejmě velmi potěšilo,“ uvedla k ocenění Marie Volková, která toto vyznamenání získala jako jediná ze Skupiny AGEL.

Slavnostní shromáždění se konalo ve Valdštejnském sále v polovině května. Záštitu nad oceněním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil. Členy, dobrovolníky a zaměstnance ČČK pozdravila na shromáždění choť prezidenta republiky Eva Pavlová, která přítomným především poděkovala za práci pro potřebné.

Porodní asistentka Marie Volková převzala z rukou patronky soutěže Dagmar Havlové cenu za celoživotní přínos v ošetřovatelství na galavečeru Sestra roku 2016.
Marie Volková v soutěži Sestra roku oceněna za celoživotní dílo

„Chtěl bych vyjádřit velké poděkování paní Marušce Volkové, která již 45 let s obrovským nasazením pracuje v nemocnici v Rýmařově. Je to skvělá profesionálka, která má srdce na správném místě a svou prací a péčí o pacienty získala řadu zasloužených ocenění. Její příkladná práce a obětavost jsou inspirací pro nás všechny,“ říká předseda představenstva nemocnice Pavel Kameník s tím, že paní Maruška je nejen vynikající zdravotní sestrou, ale také milou a energickou kolegyní, která je v pracovním kolektivu i mezi pacienty velmi oblíbená.

Marie Volková do rýmařovské nemocnice nastoupila po ukončení střední zdravotnické školy v roce 1978 na gynekologické oddělení jako všeobecná sestra. Ve svém vzdělávání pokračovala dále a v roce 1983 úspěšně ukončila studium oboru porodní asistentka a v roce 1991 pomaturitní specializační studium jako sestra specialistka v gynekologii a porodnictví.

Zdravotní sestra krnovské nemocnice Renáta Bednárková z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení zvítězila v anketě Moravskoslezského kraje.
Zdravotní sestra krnovské nemocnice zvítězila v anketě Moravskoslezského kraje

Od roku 1994 zastávala pozici vrchní sestry gynekologicko-porodního oddělení. Gynekologie a porodnictví je Mariiným životem. Pro své oddělení získala v roce 2004 titul Baby Friendly Hospital. Také se zasloužila i o založení výjezdové skupiny Rychlé lékařské pomoci v Rýmařově, čímž přispěla k záchraně nejednoho života.

Marie Volková z rýmařovské gynekologie obdržela vyznamenání Českého červeného kříže za dlouholetou práci.  Mezi prvními jí gratulovali kolegové z Nemocnice AGEL Podhorská.Marie Volková z rýmařovské gynekologie obdržela vyznamenání Českého červeného kříže za dlouholetou práci. Mezi prvními jí gratulovali kolegové z Nemocnice AGEL Podhorská.Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská Rýmařov, se souhlasem

Po vzniku Podhorské nemocnice v roce 2005 byla jmenována do funkce manažerky ošetřovatelské péče. Od roku 2006 pracuje v gynekologické ambulanci.

I po ukončení činnosti gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice zůstala tomuto oboru věrná. Své pacientky navštěvuje i v domácím prostředí, je jim oporou, rádcem, někdy i zachráncem. Formou přednášek seznamuje dospívající na základních a středních školách s nástrahami vstupu do aktivního sexuálního života a dospívající dívky seznamuje formou exkurzí s prostředím gynekologické ambulance.