Znalec kříž prohlédl a navrhl způsob a postup oprav. „Detailní prohlídka ukázala velmi špatný technický stav kříže. Jednotlivé komponenty byly vzhledem k jejich stáří značně narušeny rozsáhlou hloubkovou korozí a nebyly použitelné ani po jejím očištění, neboť materiál, z něhož byl kříž v minulosti zhotoven, byl na některých segmentech zeslaben natolik, že by se celek rozpadal,“ uvedlo na svém webu město Rýmařov.

Nemělo tak smysl kříž pracně opravovat a nedokonale provevedený ho vracet na původní místo. Levnější a vhodnější se ukázalo zhotovení přesné kopie asi na 60 procentech částí kříže.

Veškeré práce včetně ukotvení opravené plastiky na budově hřbitovní kaple provedl Svatopluk Bedřich z Lomnice za celkovou částku 218 tisíc korun včetně DPH.

Město nechalo v letech 2021 až 2022 opravit hřbitovní kapli a ohradní zeď hřbitova. Na budově kaple byly opraveny omítky, které byly následně opatřeny novým fasádním nátěrem. Byly také renovovány klempířské a truhlářské prvky a předlážděna betonová dlažba u vstupu do kaple.