Město Rýmařov bude žádat o dotaci na rekonstrukci náměstí Míru. Jde o mimořádnou akci, jejíž přípravy trvají už několik let.

„Projekt je připravený, připomínkování i ze strany obyvatel města již také proběhlo. Vyřízená jsou stavební povolení a veškeré potřebné dokumenty. Rekonstrukce náměstí spolu s revitalizací sídliště Dolní je pro nás v současné době absolutní prioritou,“ konstatoval starosta Rýmařova Petr Klouda.

Oprava náměstí zahrne kompletní obnovu všech inženýrských sítí. Bude kompletně předlážděno žulovými kostkami. V plánu je i obnova zeleně, pouličního osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře. Připravený projekt řeší také změnu dopravy. Počítá se i s vodním prvkem.

„Jeho podobu zatím nemáme. Obyvatelé se ji včas dozví a budou mít možnost se k ní vyjádřit,“ informoval Klouda. Na Radniční ulici, která navazuje na náměstí Míru, bude zlikvidována nevábná tržnice a vznikne zde oddechová zóna s novou zelení. Náklady na rekonstrukci náměstí Míru se pohybují okolo čtyřiapadesáti milionů korun.

O dotaci Rýmařov požádá ještě letos. Pokud uspěje, mohly by být stavební práce zahájeny příští rok. Tato akce navazuje na další lokality, jejichž oprava je také v plánu. Je to například Školní náměstí. Jde o část památkové zóny s dominantou kostela Svatého Michala. Náměstí využívá jako školní dvorek základní škola s převahou dětí s mentálním i pohybovým handicapem.

Město zde má v plánu vybudovat dětské hřiště přizpůsobené potřebám těchto dětí. Projekt zahrnuje také předláždění, změnu dopravního řešení a opravu fasády na školní budově. V tomto případě je nutná investice ve výši čtyř a půl milionů korun.

Národní a Havlíčkova ulice se nachází v těsně blízkosti náměstí Míru a Školního náměstí. Podle projektu je naplánovaná oprava komunikací, výstavba chodníků a rekonstrukce mostů přes Podolský potok a náhon.

I v tomto případě uskutečnění plánů záleží na tom, zda se podaří uspět s žádostí o dotaci. Na realizaci akce je třeba více než sedmnáct milionů korun.

(zup)