„Praktické třídící sady nerozdáváme poprvé. Vloni získaly 17 tisíc sad vybrané obce na Karvinsku, letos pokračujeme v okolí Bruntálu,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Vysvětlila, že pro distribuci třídících sad byly zvoleny oblasti, kde byla podpora nejvíce potřebná.

Největší ze třiceti obcí, které obdrží třídící sady, je Rýmařov. Starosta Luděk Šimko si sady minulý týden symbolicky převzal na krajském úřadě.

„Naše město klade na ochranu životního prostředí velký důraz. Domácnostem přispíváme až 7,5 tisíce korun na výměnu nevyhovujících kotlů za nízkoemisní. Také nabízíme dotace na zásobování pitnou vodou nebo nakládání se splaškovými vodami. Tašky na domácí třídění odpadu nám pak pomohou snížit množství směsného komunálního odpadu,“ řekl Luděk Šimko.

Další sady putují například do Jindřichova, Osoblahy, Oborné, Břidličné nebo Úvalna.

Dopravní značka informuje řidiče, že osada Kunov po čtyřiceti letech definitivně opustila vzdálený Bruntál, a vrátila se pod sousední Nové Heřminovy.
Nová značka říká: Kunov patří Novým Heřminovům
DENÍK včera dopoledne přistihl kněze Marcela Puváka přímo na faře v Dětmarovicích.
EXKLUZIVNĚ! Deník přistihl kněze Puváka na faře v Dětmarovicích. Co řekl?