Před pár měsíci byla atmosféra v Tylově plná očekávání. „Na vaši žádost a vaše prosby, přichází pro vás novinka a to lov pstruhů lososovitých (duhových). Kapacita je omezená na maximálně tři lovící. Takže kdo má chuť na oranžového pstruha hurá k nám,“ lákalo rybářství Tylov návštěvníky v srpnu 2022 na zdejší duháky. Je to radostný zážitek, vytáhnout si vlastnoručně pstruha, který váží něco přes kilogram a chutná jak losos. Tito pstruzi s krásně růžovým masem nesměli chybět ani ve vánoční nabídce rybářství Tylov.

Radost z úspěšného odchovu pstruhů lososovitých v lednu 2023 ukončilo neštěstí v podobě hromadného úhynu 1,75 tuny ryb. Hned se objevilo podezření, že se může jednat o nakažlivou infekci.

„V České republice bylo po dvou letech zaznamenáno ohnisko nebezpečné nákazy lososovitých ryb virové hemoragické septikémie (VHS). Nachází se v chovu pstruhů duhových na hospodářství Tylov na Bruntálsku,“ informoval mluvčí Státní veterinární správy SVS Petr Vorlíček s tím, že od začátku ledna v Tylově uhynula již téměř třetina z šesti tun chovaných pstruhů.

V Tylově musí všechny zbývající ryby v chovu do konce tohoto týdne utratit. Následně budou tyto ryby bezpečně zlikvidovány v asanačním podniku. V hospodářství Tylov byla přijata mimořádná veterinární opatření, takže oblíbený rybářský areál plný atrakcí je až do odvolání uzavřen, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. VHS je totiž vysoce infekční virové onemocnění, které dokáže zlikvidovat celé chovy lososovitých ryb.

Po dvou letech

Jsou to přesně dva roky, co tato infekce v Tylově řádila poprvé. Státní veterinární správa SVS také v lednu 2021 vydala pro rybářství Tylov mimořádná veterinární opatření ke zdolání a k zamezení šíření nákazy – virové hemoragické septikemie VHS. „Virová hemoragická septikémie je vysoce infekční virové onemocnění lososovitých ryb a štik, které postihuje všechny věkové kategorie ryb, ale přednostně ryby ve věku jednoho roku při teplotě vody 8 – 10 °C. Zdrojem nákazy jsou latentně nemocné ryby, plůdek i jikry.

Mechanicky se nákaza přenáší vodou, nářadím a ptactvem. Inkubační doba nákazy je 7 – 15 dní. Při raných stadiích infekce jsou příznaky nespecifické. Dochází k rychlému vzrůstu mortality. V pozdějších stadiích lze pozorovat malátnost, ztmavnutí povrchu těla a krváceniny na povrchu těla i na žábrách, ve svalovině i na vnitřních orgánech,“ popsal infekci VHS v Tylově ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka v dokumentu, který stanovil vytvoření uzavřeného ochranného pásma přímo v rybářském hospodářství Tylov a pásma dozoru kolem řeky Moravice od Břidličné až po Slezskou Hartu. V těchto pásmech platí jednotný postup jak bojovat proti šíření nebezpeční rybí nákazy VHS.

Když na rybí farmě Tylov začaly ve větší míře hynout ryby, veterinární inspektoři už 6. ledna 2023 vyslovili předběžné podezření na nákazu VHS. Farma okamžitě uzavřela své hospodářství a vydala zákaz přesunů ryb. Až potom 10. ledna vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu SVÚ Jihlava nákazu potvrdilo. Po likvidaci zhruba čtyř tun ryb musí rybochovné nádrže minimálně šest týdnů ležet ladem. Rybáři z Tylova nyní v souladu s legislativou mohou požádat Ministerstvo zemědělství o kompenzaci vzniklých nákladů a ztrát.