V těchto městských bytech totiž stále platí regulovaný nájem, který se podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, od roku 2007 postupně zvyšuje. Cílem je přiblížení se tržnímu nájemnému.

„Navýšení nájemného od 1. ledna 2009 nepřekročí hladinu, kterou doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše nájemného se bude pohybovat od 18,78 do 25,28 korun za metr čtvereční plochy bytu za měsíc, podle toho, do jaké kategorie byl byt zařazen,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Do čistého nájemného se nezapočítávají platby za vybavení bytu, služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění, energii a podobně. Důvodem zvýšení nájmů je přiblížit nájemné reálným nákladům, které město vynakládá na údržbu městského bytového fondu.

Nájemci bytů, kterých se zvýšení nájemného týká, obdrží v průběhu září oznámení o jednostranném zvýšení nájemného poštou. V případě, že nájemci bytu jsou manželé, obdrží oznámení zasílané doručenkou oba. Každý si může spočítat kolik bude platit. U bytů první kategorie se současný nájem násobí koeficientem 1,241, u druhé 1,334, u trojky 1,384 a ve čtyřce 1,506.

Město Krnov vlastní 115 domů a 1600 bytů, ve třech stovkách bytů již platí nájemníci tržní nájemné.