Velkou roli v jejich rozhodování hrála ekonomika – provozní náklady školy jsou největší ze všech krnovských základních škol a také náklady na jednoho žáka několikanásobně převyšují průměr ostatních škol v Krnově – a skutečnost, že během let se z této školy stala romská škola: devadesát devět procent žáků jsou Romové.

„Nechceme Romy separovat, i když v tomto případě si tuto cestu vybírají sami, když chtějí, aby jejich děti chodily právě do této školy, ale chceme jim nabídnout stejné šance a podmínky pro vzdělání jako mají ostatní krnovské děti,“ vysvětlila jeden z hlavních důvodů místostarostka Alena Krušinová.

Romové na Základní školu na náměstí Míru, která vzdělává děti od první do páté třídy, většinou nedají dopustit, protože jim vychází v mnohém vstříc. Její pedagogové, kteří se specializují na vzdělávání dětí z nevýhodného sociálně-kulturního prostředí, ve svém stylu vyučování zohlednili romské tradice a vztahy, škola nabízí dva přípravné ročníky, má schopné romské asistenty a dětem zdarma nabízí volnočasové aktivity.

„Problémy ale dětem nastávají po té, co musí přestoupit na druhý stupeň do jiné základní školy. Přichází do tříd, kde je už sehraný kolektiv, do kterého se začlenit bývá, i pro jinou barvu pleti a odlišnou náturu, velmi těžké,“ řekla místostarostka. Končí to pak kázeňskými problémy nebo častými absencemi, které vedou ke špatnému prospěchu. „Věříme, že pokud romské děti budeme do škol integrovat už od první třídy, budou mít větší šanci jak na vyšší vzdělání, tak na sžití se s ostatními dětmi. A samozřejmě také naopak, děti majority budou už odmalička přicházet do styku s romskou menšinou a budou tak mít příležitost pochopit odlišnosti Romů, což by mělo vést k rovnoprávnému soužití romské menšiny s majoritou,“ upřesnila Alena Krušinová.

Základ integrace bude položen už 1. září letošního roku, kdy nebude na Základní škole na náměstí Míru otevřena plánovaná první třída a dvanáct prvňáčků bude rozděleno do ostatních krnovských škol. „Zatím vše probíhá v klidu a podle plánu. Ředitelé škol byli velmi ochotní přijmout tyto děti a také Romové s umístěním svých dětí do jiných škol souhlasili. Teď bude záležet na tom, jak se s romskými dětmi ve třídě vyrovnají pedagogové. Budeme muset také zajistit, aby v každé škole pracovali romští asistenti, protože komunikace školy s romskou komunitou bude nezbytná. Rovněž bychom chtěli zachovat kontinuitu mimoškolních kroužků, do kterých se romské děti již zapojily v přípravných ročnících,“ uzavřela místostarostka.