V pondělí už starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač také s obavami kontroloval jak rudoltický potok Lužná a jeho přítoky zvládají nepřetržitý déšť.

„Prší, prší a zase prší. Žádné monitorovací zařízení průtoku v Rudolticích ani v okolí nemáme, tak se tam občas chodím dívat, jak to s našimi potoky vypadá. Zatím se zdá, že to u nás letos proběhne bez problémů, ale z minulosti dobře víme, že i ty naše strouhy dokážou nadělat pořádnou paseku," uvedl starosta Mojmír Pargač, podle kterého mohou být rizikem nejen velké řeky, ale i nenápadné potůčky a strouhy, které za normálních okolností sotva tečou.

„U nás sice velká voda v roce 1997 nestrhávala domy tak divoce jako třeba v Široké Nivě nebo Holčovicích, ale výstava na zámku ukazuje, že i ty naše crkáčky se dokážou rozvodnit, když pořádně zaprší a voda se na nás začne valit z okolních kopců, polí a luk," doplnil starosta Pargač s tím, že kvůli vytrvalému dešti musely být včera dočasně přerušeny práce na rekonstrukci zámeckého parku. Právě v pondělí zde měla začít výsadba zeleně do připravených ornamentů.

Výstava na zámku prostřednictvím fotografií ukazuje, jak zasáhly Slezské Rudoltice takzvané sedmičkové povodně v letech 1977, 1997 a 2007. Nejhorší pohromou samozřejmě byla velká povodeň v roce 1997, kdy živel decimoval celý Moravskoslezský kraj.

„Kromě fotografií z povodní na Rudolticku je asi nejzajímavějším exponátem výstavy zvon z kapličky v osadě Víno. Tato kaplička, která stávala u silnice, dnes už neexistuje, protože ji v roce 1997 strhla a zničila povodeň. Vínem sice protéká jen malý potůček, ale tehdy tam byl proud vody tak silný, že odnesl tento těžký zvon ze zničené kaple několik kilometrů až k Rudoltickému rybníku," představil návštěvníkům zámku vínský zvon plaváček průvodce Filip Křemen.

Zvon z roku 1920 je pro Slezské Rudoltice stálým mementem, jaká nebezpečná síla se skrývá v nenápadném potoce Lužná.

„Původně jsme plánovali expozici, která ukáže něco z historie našeho regionu a obce, a nabídne návštěvníkům srovnání jak to zde vypadalo kdysi, a jak se zde žije dnes. Při tom nás napadlo, že část této výstavy zaměříme jen na povodně, které v každé obci patří k událostem, na které se nezapomíná," doplnil starosta Mojmír Pargač.

Návštěvníci mohou rudoltický zámek navštívit každý víkend, kdy zde probíhají komentované prohlídky. Samozřejmě kromě povodňové výstavky je zde celá řada dalších atraktivních expozic jako například historický nábytek, vykopávky, sbírka historických televizorů a rádií nebo kompletně vybavený salon v jakém trávili volné chvíle šlechtici a smetánka vyšší společnosti.

Velkou událostí zde bude 15. června vernisáž výstavy mladých fotografů, kterou v 15 hodin na zámku zahájí přední český fotograf Jan Pohribný.